Informacje o formularzach PDF

Program PDF Converter Professional obsługuje następujące funkcje:

  • Wypełnianie aktywnych formularzy PDF, w tym formularzy zawierających składniki XFA.

  • Importowanie danych formularzy do niewypełnionych aktywnych formularzy i eksportowanie danych z wypełnionych formularzy.

  • Przygotowywanie formularzy za pomocą funkcji automatycznego wykrywania (narzędzie FormTyper) oraz ręcznego edytowania formantów formularzy.

Za pomocą tego produktu można wypełniać aktywne formularze PDF, które zawierają standardowe elementy formularzy PDF, takie jak przyciski, pola tekstowe, pola wyboru, przyciski opcji, listy rozwijane itp. W formularzach działają także obliczenia w polach formularza.

Mimo że program PDF Converter Professional zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do wypełniania, zapisywania i cyfrowego podpisywania formularzy PDF, nie jest przeznaczony do używania jako zaawansowana aplikacja do projektowania formularzy. Bardziej złożone formularze należy projektować przy użyciu programu Microsoft Word lub Corel WordPerfect.
 

Narzędzie FormTyper — przekształcanie istniejących formularzy PDF w formularze z możliwością wypełniania

 

Ponieważ format PDF nadaje się idealnie do udostępniania dokumentów w trybie online, często można natknąć się na pliki PDF zawierające „formularze”. Projektowanie formularzy PDF z funkcją wypełniania jest trudne, w związku z czym formularze PDF są zazwyczaj statyczne. Oznacza to, że wyglądają one jak formularze, nie mają jednak pól, które można wypełniać elektronicznie. Program PDF Converter Professional pokonuje to ograniczenie za pomocą narzędzia FormTyper. Jest to unikatowa technologia, która „odkrywa” miejsca zawierające pola i pola wyboru w statycznym formularzu PDF i nakłada na niego odpowiednie pola. Narzędzie FormTyper zachowuje oryginalny wygląd formularza, nakładając na niego niewidoczne pola. Zachowanie wyglądu oryginalnego dokumentu jest ważne, szczególnie w przypadku formularzy stosowanych przez instytucje rządowe oraz sądownicze.

Za pomocą narzędzia FormTyper można przetwarzać niemal każdy formularz, w tym również formularze papierowe zeskanowane do obrazu PDF oraz formularze zaprojektowane w programie Microsoft Word i Corel WordPerfect zapisane w formacie PDF (za pomocą programu PDF Create! lub innej aplikacji do tworzenia plików PDF).
 

Ręczne dodawanie elementów formularza
 

Program PDF Converter Professional umożliwia nakładanie tekstu, pól wyboru, przycisków opcji oraz pól podpisu cyfrowego na istniejący dokument PDF. Elementy te można przenosić, usuwać oraz zmieniać ich rozmiar, zaznaczając je, gdy odpowiedni element formularza jest aktywny na liście rozwijanej Formularze. Przykładowo kiedy jest aktywne zaznaczenie Pole tekstowe, są widoczne wszystkie pola tekstowe nałożone na dokument PDF. Należy kliknąć, aby zobaczyć pełną listę dostępnych elementów formularza.
 

Skanowanie formularzy papierowych
 

Narzędzie FormTyper umożliwia przekształcanie formularzy papierowych w formularze PDF, które można wypełniać. Wystarczy użyć swojej ulubionej aplikacji do skanowania, takiej jak ScanSoft PaperPort lub OmniPage, razem z urządzeniem skanującym, aby utworzyć zeskanowany dokument PDF formularza. Następnie należy otworzyć dokument PDF za pomocą programu PDF Converter Professional i uruchomić narzędzie FormTyper.
 

Formularze z edytorów tekstów i aplikacji DTP
 

Większość formularzy jest projektowana za pomocą programów do edycji tekstów oraz prac wydawniczych (DTP). W celu przekonwertowania ich na formularze PDF z możliwością wypełniania należy najpierw zapisać je w formacie PDF z poziomu oryginalnej aplikacji (Microsoft Word itp.), a następnie otworzyć plik PDF za pomocą programu PDF Converter Professional i uruchomić narzędzie FormTyper.

Typowe scenariusze obsługi formularzy zostały opisane w tematach Wypełnianie formularzy oraz Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania.

 

 

Informacje o formularzach PDF