Formanty formularza (panel nawigacyjny)

Ten panel służy do łatwego nawigowania między polami formularzy albo do sprawdzania i zmiany właściwości poszczególnych pól formularzy.
 

Aby wyświetlić ten panel

  • wybierz pozycję Formanty formularzy z listy rozwijanej narzędzia PDF Converter navigation Panel Formanty formularza Panele nawigacyjne; lub

  • przejdź do menu Widok, wybierz polecenie Panele nawigacyjne, a następnie kliknij polecenie Formanty formularzy.

W tym panelu strona po stronie są wymienione wszystkie aktywne pola w formularzu. Kliknij dwukrotnie element pola na liście, aby wyświetlić jego właściwości (atrybuty, akcje itp.) w celu ich sprawdzenia i/lub zmodyfikowania.

W tym panelu można również

  • uruchomić narzędzie FormTyper przy użyciu formularza statycznego;

  • określić, jaki język OCR ma zostać aktywowany dla formularza statycznego;

  • usunąć wszystkie formanty formularzy w bieżącym dokumencie (tej opcji należy używać z rozwagą: usunięcia wszystkich formantów formularzy nie można cofnąć);

  • ustawić preferencje wyświetlania panelu.

Ostrzeżenie: jeśli narzędzie FormTyper zostanie uruchomione na dokumencie, w którym znajdują się już aktywne pola formularzy, zostaną one usunięte.

Uwaga

Panel Formanty formularza zostanie wyświetlony automatycznie, jeśli narzędzie FormTyper zostanie uruchomione przy użyciu formularza statycznego oraz jeśli w jego menu Opcje nie zaznaczono wcześniej elementu „Nie pokazuj tego panelu automatycznie”.

Porada

Program FormTyper można uruchomić również z paska narzędzi Formularz, klikając jego ikonę PDF Converter button formtyper Panel Formanty formularza.

 

Transfer danych między formularzami

Dane można wyeksportować z formularza, a następnie zaimportować do innego z istniejącego pliku danych.

Transfer danych jest wykonywany przy użyciu plików .fdf lub .xfdf. Najlepsze wyniki zapewnia proces eksportowania i importowania między formularzami o bardzo podobnym lub identycznym układzie. Więcej informacji zawiera temat Importowanie i eksportowanie danych formularzy.

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

Panel Formanty formularza