Przenoszenie pól formularza

Pola formularza można przenosić w pliku PDF za pomocą operacji przeciągania, klawiatury lub poleceń Wytnij i Wklej.

  • Aby przenieść pole formularza, należy w miarę dokładnie przeciągnąć je do nowej lokalizacji. Aby ograniczyć ruch w kierunku poziomym lub pionowym, należy rozpocząć przeciąganie, a następnie nacisnąć klawisz Shift i przytrzymać go przez cały czas przeciągania zaznaczonego elementu. Następnie należy precyzyjnie określić położenie pola formularza za pomocą klawiszy strzałek.

  • Aby zmienić położenie pola formularza lub skopiować je na środek dowolnej strony,  należy zaznaczyć to pole, wybrać kolejno polecenia Edycja > Wytnij lub Edycja > Kopiuj, a następnie przejść do wybranej strony i wybrać kolejno polecenia Edycja > Wklej.

Wklejone pola zostaną umieszczone na środku strony. Kolejne wklejone pola będą przesunięte względem pierwszego w dół i w prawo.

 

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

Przenoszenie pól formularza