Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania

Aby zmodyfikować i rozpowszechnić aktywny formularz PDF

 1. Otwórz formularz PDF w programie PDF Professional.

 2. Do zmodyfikowania tekstu statycznego lub zmiany jego czcionki użyj narzędzia PDF Converter touchuptext Przygotowywanie formularzy do rozpowszechnianiaTouchup — tekst.

 3. Za pomocą narzędzia PDF Converter selecttext Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania Zaznacz tekst dodaj wyróżnienia lub podkreślenia.

 4. Zmodyfikuj logo lub obraz na formularzu za pomocą narzędzia PDF Converter touchupobject Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania Touchup — obiekt.

 5. Za pomocą narzędzia PDF Converter textbox Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania Pole tekstowe dodaj do formularza nowy tekst statyczny.

 6. Jeśli przed rozpowszechnianiem formularza chcesz dokonać jego przeglądu ze współpracownikami, dodaj komentarze i notatki.

 7. Za pomocą formantów formularza możesz je przenosić i usuwać oraz zmieniać ich rozmiar.

 8. W razie potrzeby dodaj formanty formularza.

 9. Zakończ weryfikowanie projektu formularza, a następnie usuń wszystkie komentarze lub notatki, które nie powinny znaleźć się w ostatecznej wersji formularza.

 10. Zapisz i rozpowszechnij formularz w sposób przedstawiony poniżej.

Aby uzyskać statyczny formularz PDF w programie PDF Professional, wykonaj jedną z poniższych czynności

 • Zeskanuj formularz papierowy do formatu PDF i otwórz go.

 • Zeskanuj formularz papierowy do pliku obrazu. Za pomocą programu PDF Create utwórz z niego plik PDF.

 • Zaprojektuj formularz w innej aplikacji. Zapisz go w formacie PDF lub utwórz plik PDF za pomocą programu PDF Create.

 • Otwórz pobrany lub otrzymany statyczny formularz PDF.

 • Pobierz lub uzyskaj formularz w innym formacie. Za pomocą programu PDF Create utwórz z niego plik PDF.

Aby uaktywnić statyczny formularz PDF

 1. Uruchom narzędzie FormTyper względem formularza w celu automatycznego wykrycia elementów formularza.

 2. Sprawdź uaktywnione formanty.

 3. W razie potrzeby przenieś te formanty lub zmień ich rozmiar.

 4. W zależności od potrzeb dodaj lub usuń formanty.

 5. Zmodyfikuj tekst statyczny na formularzu za pomocą narzędzia PDF Converter touchuptext Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania Touchup — tekst lub PDF Converter selecttext Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania Zaznacz tekst.

 6. Jeśli zawartość formularza należy uzgodnić z innymi osobami, użyj narzędzi komentarzy.

Zamiast tego można też kliknąć pozycję PDF Converter new blankpdf Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania Pusty PDF i ręcznie skompilować własny formularz, korzystając z pól wyboru, przycisków opcji, pól tekstowych i pól podpisu oraz dodając teksty statyczne i obrazy.
 

Aby rozpowszechnić samodzielnie utworzony niewypełniony aktywny formularz PDF

 1. Zapisz formularz PDF.

 2. W razie potrzeby za pomocą innej aplikacji połącz jego pola z bazą danych.

 3. Opublikuj formularz w witrynie sieci Web lub rozpowszechnij go pocztą e-mail.

Aby utworzyć i rozpowszechnić niewypełniony aktywny formularz programu Word

 1. Uzyskaj, zeskanuj lub utwórz statyczny formularz PDF.

 2. Otwórz go w programie PDF Professional.

 3. Przekonwertuj go na format programu Word za pomocą programu PDF Converter w trybie formularza, co spowoduje uaktywnienie formantów formularza.

 4. W zależności od potrzeb dokonaj edycji formularza w programie Microsoft Word.

 5. Jeśli jest to konieczne, za pomocą innych aplikacji połącz jego pola z bazą danych.

 6. Opublikuj formularz w witrynie sieci Web lub rozpowszechnij go pocztą e-mail.

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

Przygotowywanie formularzy do rozpowszechniania