Rozkładanie pól formularza

Aby rozłożyć pola formularza

  1. Wybierz kolejno pozycje Formularze > [narzędzie] albo wybierz na pasku narzędzi Formularz narzędzie formularza użyte do utworzenia pola formularza.

  2. Naciśnij klawisz Shift i zaznacz co najmniej trzy pola formularza, które chcesz rozłożyć.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie z menu Rozłóż. Polecenie Pionowo pozwala równomiernie rozmieścić pola formularza znajdujące się między polami formularza w zaznaczeniu, które znajdują się najwyżej i najniżej. Polecenie Poziomo pozwala równomiernie rozłożyć pola między tymi polami formularza w zaznaczeniu, które są wysunięte najbardziej w lewo oraz najbardziej w prawo.

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

 

Rozkładanie pól formularza