Tworzenie formularzy PDF

Program PDF Converter Professional zawiera narzędzia formularzy umożliwiające wstawianie pól formularza na stronach dokumentów PDF. Utworzone formularze PDF można publikować na stronach sieci Web, aby dane wprowadzane w formularzu trafiały bezpośrednio do bazy danych.
 

Istnieją dwa podstawowe sposoby przygotowywania formularzy w programie PDF Converter Professional:

 • utworzenie formularza w aplikacji zewnętrznej i wprowadzenie go do programu;

 • utworzenie nowego, pustego pliku PDF w programie PDF Converter Professional i ręczne dodanie elementów formularza.

Tworzenie formularza w innej aplikacji

 1. Utwórz układ formularza w aplikacji zewnętrznej (takiej jak program Microsoft Word).

 2. Przekonwertuj plik na plik PDF za pomocą dostępnych funkcji.

 3. Kliknij narzędzie PDF Converter formtyper Tworzenie formularzy PDF FormTyper na pasku narzędzi Formularz lub wybierz kolejno pozycje Formularze > FormTyper, aby elementy formularzy zostały automatycznie wykryte i wyświetlone.

 4. Aby dodać lub zmodyfikować formanty, użyj narzędzi formularzy. Zobacz Formanty formularzy.

 5. Kiedy formularz jest gotowy, zapisz plik PDF.

 6. Do wypełnienia utworzonego formularza użyj narzędzia PDF Converter hand Tworzenie formularzy PDF  Rączka.

Uwagi

Statyczny formularz PDF można wyeksportować z programu PDF Professional do programu Microsoft Word za pomocą trybu Formularz dostępnego w programie PDF Professional. W ten sposób formanty formularza zostaną uaktywnione w formularzu programu Word. Ta metoda nie nadaje się do eksportowania aktywnych formularzy PDF, ponieważ może dojść do zastąpienia istniejących aktywnych formantów.

Automatyczne narzędzie FormTyper jest dostępna w składniku PDF Converter programu PDF Converter Professional. Jeśli podczas instalacji użytkownik nie zainstaluje tego składnika, automatyczne narzędzie FormTyper nie będzie dostępne.

 

Tworzenie formularza w programie PDF Converter Professional

 1. Kliknij przycisk PDF Converter new blankpdf Tworzenie formularzy PDF Pusty PDF na głównym pasku narzędzi lub wybierz kolejno pozycje Plik > Nowy PDF > Pusty PDF bądź naciśnij klawisze CTRL+N.

 2. Wyznacz elementy formularza na stronie, korzystając z narzędzi formularzy.

 3. Za pomocą pól tekstowych dodaj teksty statyczne.

 4. Kiedy formularz jest gotowy, zapisz plik PDF.

 5. Do wypełnienia utworzonego formularza użyj narzędzia Rączka.

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać programu FormTyper.

 

Tworzenie formularzy PDF