Wypełnianie formularzy

Formularze PDF mogą być dwóch typów: statyczne i aktywne. Statyczne mają wygląd formularzy, lecz nie można wprowadzać w nich odpowiedzi. Takie formularze mogą być tylko częścią dłuższego dokumentu PDF. Aktywne formularze zawierają formanty, w których można ustawiać odpowiedzi  (na przykład Tak/Nie), wybierać je z dłuższego zestawu opcji lub wprowadzać odpowiedzi tekstowe. Aby wyświetlić listę elementów formularzy dostępnych w programie, należy kliknąć pozycję Formanty formularzy.

W celu łatwiejszego zlokalizowania wszystkich pól w formularzu można użyć przycisku PDF Converter button highlight fields Wypełnianie formularzy Wyróżnij pola. Aby zmienić kolor wyróżnienia dla zwykłych i wymaganych pól formularzy, należy wybrać kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Formularze.
 

Aby wypełnić aktywny formularz PDF

 1. Otwórz formularz w programie PDF Converter Professional. Wszystkie formanty formularza będą aktywne.

 2. Sprawdź, czy formanty są prawidłowe. Dokonaj ich edycji tylko w razie zaistnienia takiej konieczności.

 3. Wybierz narzędzie PDF Converter hand Wypełnianie formularzy Rączka.

 4. Przejdź przez kolejne elementy, wybierając odpowiednie opcje i wprowadzając tekst.

 5. Zapisz wypełniony formularz, kliknij przycisk Prześlij w formularzu (jeśli jest dostępny) lub odeślij formularz drogą elektroniczną.

Aby zaznaczyć elementy ułatwiające wypełnianie formularzy, należy wybrać kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Formularze. Aby wszystkie obliczenia zdefiniowane w formularzu zostały zaktualizowane w programie PDF Professional, należy włączyć funkcję Automatycznie oblicz wartości pól. Włączenie funkcji autouzupełniania pomaga w szybszym wypełnianiu pól tekstowych. Aby bieżący formant był zawsze zaznaczany, należy włączyć opcję Wskaż aktywne pole. W celu ułatwienia nawigacji należy wybrać opcję wyświetlania tekstu po najechaniu kursorem, kolor wyróżnienia dla zwykłych pól i osobny kolor obramowania dla wymaganych pól formularza.
 

Aby aktywować i wypełnić otrzymany formularz statyczny

 1. Zeskanuj lub otwórz formularz, konwertując go na format PDF, jeśli okaże się to konieczne.

 2. Uruchom narzędzie FormTyper w celu wykrycia i aktywowania formantów formularza.

 3. Jeśli okaże się to konieczne, dokonaj edycji formularza, przenosząc, dodając lub usuwając pola.

 4. Kliknij narzędzie Rączka, a następnie wypełnij formularz.

 5. Aby odesłać wypełniony formularz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wyślij wypełniony formularz jako plik PDF.

  • Wydrukuj formularz wraz z jego zawartością i wyślij go w postaci wydrukowanej.

  • Wydrukuj tylko wprowadzone odpowiedzi na pustym fizycznym formularzu i odeślij ten dokument.

Alternatywnym rozwiązaniem może być przekonwertowanie statycznego formularza PDF na aktywny formularz programu Word przy użyciu trybu formularza w programie PDF Converter. Taki formularz powinien zostać poddany edycji i wypełniony w programie Microsoft Word, a następnie wysłany elektronicznie lub fizycznie.

 

Aby wypełnić aktywny formularz XFA

Program PDF Professional pozwala na otwieranie formularzy PDF ze składnikami XFA, jak również na ich wypełnianie i zapisywanie.

 

Formanty formularzy XFA umożliwiają bezpieczne przechwytywanie, prezentowanie, przenoszenie, przetwarzanie, przesyłanie i drukowanie informacji związanych z formularzami elektronicznymi. Format XFA (XML Forms Architecture) to zestaw specyfikacji XML, które wspomagają przetwarzanie formularzy internetowych, dostarczając aktywne tagi i zapewniając, że wszystkie wystąpienia szablonu formularza XFA zachowują specyfikację przechwytywania danych, renderowania i reguł obsługi oryginału. Format XFA zapewnia zgodność z innymi systemami i jest odporny na zmiany technologii i standardów.


Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

Wypełnianie formularzy