Wyrównywanie pól formularza

Aby wyrównać pola formularza

  1. Wybierz kolejno pozycje Formularze > [narzędzie] albo wybierz na pasku narzędzi Formularz narzędzie formularza użyte do utworzenia pola formularza.

  2. Naciśnij klawisz Shift i zaznacz co najmniej dwa pola formularza, które chcesz wyrównać.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, które ma pozostać nieruchome, a następnie wybierz polecenie z menu Wyrównaj. Pola możesz wyrównać do górnej, dolnej, prawej lub lewej krawędzi wybranego pola, a także w pionie bądź w poziomie do odpowiedniej osi wybranego pola.

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

Wyrównywanie pól formularza