Wyśrodkowywanie pól formularza

Aby wyśrodkować pola formularza

  1. Wybierz kolejno pozycje Formularze > [narzędzie] albo wybierz na pasku narzędzi Formularz narzędzie formularza użyte do utworzenia pola formularza.

  2. Zaznacz pole formularza, które chcesz wyśrodkować. Aby zaznaczyć kilka pól, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie z menu Wyśrodkuj. Opcja W pionie pozwala umieścić pola pośrodku strony między lewym i prawym marginesem. Opcja W poziomie pozwala je umieścić pośrodku strony między górnym i dolnym marginesem. Opcja W obu płaszczyznach pozwala je umieścić pośrodku strony.

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

 

Wyśrodkowywanie pól formularza