Informacje o edytowaniu dokumentów PDF

Większość poniższych opcji edycji dotyczy plików PDF z możliwością przeszukiwania oraz normalnych plików PDF. Podczas otwierania pliku PDF zawierającego same obrazy lub składającego się ze stron zawierających same obrazy program PDF Converter Professional wykrywa to automatycznie i proponuje przekształcenie pliku na:

  • Plik PDF z możliwością przeszukiwania: zostają zachowane oryginalne obrazy stron, dzięki czemu wygląd się nie zmienia, ale zostaje dodana możliwa do przeszukiwania warstwa tekstowa.

  • Normalny plik PDF: to jest druga opcja, więc oryginalne obrazy stron zostają usunięte.

  • Formularz PDF: generowany przez uruchomienie na pliku narzędzia FormTyper w celu utworzenia aktywnych formantów formularza.

  • Plik PDF: plik pozostaje w niezmienionej postaci.

 

PDF Converter eng image only pdf Informacje o edytowaniu dokumentów PDF

 

Preferencje dla tej konwersji (język OCR, symbol odrzucenia, instrukcje dotyczące obsługi i wykrywania obrazów) są ustawiane w panelu dostępnym po wybraniu kolejno pozycji Edycja > Preferencje > Dokument > Dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania.

 

W celu przeprowadzenia edycji modyfikującej zawartość dokumentu PDF w dowolny sposób można zastosować ustawienia widoku początkowego, wybrać inną opcję stylu wyświetlania stron,  powiększyć lub pomniejszyć albo obrócić stronę, wyświetlić na stronie siatkę ułatwiającą rozmieszczenie różnych obiektów, przejść do konkretnej strony przy użyciu różnych metod, edytować zawartość strony lub wstawić, usunąć, przyciąć, przenieść bądź wyodrębnić strony.
 

Można także wyświetlić i/lub zmodyfikować właściwości dokumentu, skorzystać z miniatur stron, porównać dwie wersje dokumentu, podzielić dokument na kilka segmentów lub wyodrębnić z niego określone części, określić wymagane rozmieszczenie stron dla drukarni, określić lub zmodyfikować strukturę zakładek  oraz utworzyć na jej podstawie Spis treści.
 

Ponadto można zastosować grafikę 3-W, dodać plik filmowy i dźwiękowy do odtworzenia oraz skorzystać z możliwości odsłuchania określonych części dokumentów PDF.

Dostępne są zaawansowane opcje wyszukiwania, nawet z poziomu pulpitu systemu Windows, oraz opcje indeksowania.
 

Praca z formularzami: można tworzyć formularze, tworzyć i edytować pola formularzy, przenosić, wyrównywać i wypełniać pola, stosować formanty formularza oraz przygotowywać je do rozpowszechniania.
 

Dostępne opcje tworzenia adnotacji i oznaczeń: łącza, notatki, pola tekstowe, klipart, narzędzia do tworzenia oznaczeń i rysowania, stemple, dołączanie plików tekstowych lub dźwiękowych jako notatek, drukowanie dokumentów z komentarzami.
 

Dokument PDF można chronić za pomocą różnych opcji zabezpieczeń.

 

Za pomocą programu PDF Create można zapisać zestaw plików PDF w pakiecie, natomiast za pomocą programu PDF Converter Professional można zapisać zestaw plików w portfolio PDF. Pakiety zawierają tylko pliki PDF w pojedynczej hierarchii. Pliki w formacie innym niż PDF są konwertowane na pliki PDF w celu umieszczenia ich w pakiecie. Do portfolio można dodawać pliki dowolnego typu, przy czym zostają zachowane ich nazwy i można zmieniać ich pozycję w hierarchii folderów. Portfolio są zarządzane za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu opartego na technologii Flash.

Informacje o edytowaniu dokumentów PDF