Drukowanie z komentarzami

Program PDF Professional umożliwia utworzenie podsumowania komentarzy i wydrukowanie dokumentu PDF razem z nim. Komentarze mogą mieć postać notatek, pól tekstowych, objaśnień, wyróżnień, przekreśleń, podkreśleń i narysowanych obiektów. Drukowane są ikony załączników w postaci plików i załączników dźwiękowych, a także nazwy załączników, ale już nie ich zawartość. Podsumowanie komentarzy przedstawia historię przeglądania danego pliku PDF. Bieżący stan komentarza można zmodyfikować w panelu Komentarze lub z poziomu jego menu skrótów.
 

Aby utworzyć podsumowanie komentarzy

 1.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz kolejno pozycje Plik > Drukuj z komentarzami.

  • Wybierz kolejno pozycje Komentarze > Utwórz podsumowanie komentarzy.

  • Otwórz panel Komentarze, kliknij przycisk Opcje i z menu rozwijanego wybierz polecenie Utwórz podsumowanie komentarzy.

 1. W oknie dialogowym Podsumowanie komentarzy ustaw następujące opcje:
   

  • Wybierz styl prezentacji podsumowania komentarzy:

PDF Converter layout connect twopages Drukowanie z komentarzami

Dokument z komentarzami połączonymi liniami na osobnych stronach
 

PDF Converter layout connect singlepage Drukowanie z komentarzami

Dokument z komentarzami połączonymi liniami na tych samych stronach
 

PDF Converter layout commentonly Drukowanie z komentarzami

Tylko komentarze
 

PDF Converter layout number twopages Drukowanie z komentarzami

Dokument z komentarzami ponumerowanymi na różnych stronach

  • Rozmiar strony: ustaw rozmiar stron z podsumowaniem komentarzy.
    

  • Rozmiar czcionki: ustaw rozmiar czcionki tekstu podsumowania komentarzy — mały, średni lub duży.

  • Typ komentarza: określ, czy wydrukowane mają zostać wszystkie komentarze czy tylko komentarze aktualnie wyświetlone.
    

  • Typ sortowania: określ kolejność komentarzy w podsumowaniu według autora, daty, strony lub typu. Kolejność według strony to kolejność komentarzy na danej stronie. Ta opcja jest najczęściej wybierana w przypadku komentarzy połączonych. W przypadku komentarzy numerowanych na różnych stronach dobrze się sprawdzi każda kolejność. Porządkowanie według typu polega na grupowaniu objaśnień, pól tekstowych, narysowanych obiektów, stempli itp.

  • Zakres stron: określ zakres stron, które mają zostać wydrukowane z komentarzami.
    

  • Linia łącza: ustaw kolor i poziom krycia linii łączy między dokumentem i komentarzami.
    

  • Uwzględnij strony bez komentarzy: określ, czy strony bez komentarzy też mają być drukowane.

 1. Kliknij przycisk OK. Zostanie wygenerowany tymczasowy plik PDF „Podsumowanie komentarzy dla [nazwa oryginalnego pliku]” przedstawiający dokument z komentarzami w określonym stylu prezentacji. Jeśli chcesz, zapisz plik, używając proponowanej lub innej nazwy.

 2. Kliknij pozycję Drukuj, aby określić opcje w zwykłym oknie dialogowym Drukowanie.

 

Drukowanie z komentarzami