Efekty adnotacji

W tym temacie przedstawiono podsumowanie wyglądu adnotacji.
 

 • Narzędzia tylko z efektami oznaczeń: Wyróżnienie, Podkreślenie, Przekreślenie, Linia, Prostokąt, Ołówek, Owal, Wielokąt, Linia łamana, Chmurka.

 • Narzędzia tylko z efektami adnotacji: Notatka, Pole tekstowe.

 • Narzędzia z efektami oznaczeń i adnotacji: Objaśnienie, Wstaw tekst w miejscu kursora, Zastąp zaznaczony tekst, Dodaj notatkę do zaznaczonego tekstu.

 • Narzędzia z efektem specjalnym: Dołącz plik, Dołącz dźwięk.
   

Narzędzia przeznaczone do tworzenia komentarzy są opisane poniżej w kolejności, w jakiej występują na pasku narzędzi Komentarze (od lewej do prawej). Okna tekstowe (jeśli występują) mają ten sam schemat kolorów, co skojarzone efekty oznaczeń. Aby zmienić kolory, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Właściwości.

 

 1. Utwórz notatkę (bez wyróżnienia). Zostanie wyświetlona ikona notatki PDF Converter note icon Efekty adnotacji wraz z oknem tekstowym notatki, w którym można wpisać jej tekst. Podczas pisania jest wyświetlany kształt łączący okno z ikoną. Po zamknięciu okna i umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną w polu jest wyświetlany tekst notatki.

PDF Converter note box Efekty adnotacji

 1. Umieść Objaśnienie (specjalne pole tekstowe) w dobrze widocznym miejscu, a następnie wskaż za pomocą strzałki określony obiekt w dokumencie PDF i wpisz komentarz. Po wykonaniu tych czynności zarówno objaśnienie, jak i tekst, pozostają widoczne. Narzędzie Pole tekstowe działa w niemal taki sam sposób, lecz bez strzałki.

PDF Converter callout Efekty adnotacji

 1. Użyj narzędzi oznaczeń tekstowych za pomocą menu rozwijanego. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku na pasku narzędzi, aby wyświetlić jego menu rozwijane. Uniwersalne narzędzie Oznaczenie tekstowe u góry menu pozwala zobaczyć sugerowane zmiany. Kliknij je, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  • Umieść kursor w odpowiednim miejscu i wpisz tekst.

PDF Converter insert box Efekty adnotacji

  • Zaznacz tekst i naciśnij klawisz Delete.

  • Zaznacz tekst, a następnie wpisz tekst zastępczy.

   Menu udostępnia także trzy oddzielne narzędzia, które umożliwiają dodawanie, usuwanie i zamienianie tekstu.

PDF Converter replace author Efekty adnotacji

  • Użyj narzędzia Dodaj notatkę do zaznaczonego tekstu. Zaznaczony tekst PDF Converter add note to selection Efekty adnotacji zostanie wyróżniony małą ikoną Notatka wskazującą, że do tekstu został dodany komentarz. Wszystkie inne aspekty są identyczne jak w przypadku tworzenia notatki, z wyjątkiem nazwy okna z tekstem. Tutaj ta nazwa to Komentarz w tekście.

PDF Converter note box Efekty adnotacji

  • Użyj narzędzia Wyróżnij zaznaczony tekst. Zaznaczenie zostanie wyróżnione. Jest to jedyny rezultat wykonania tej czynności.

  • Użyj narzędzia Podkreśl zaznaczony tekst. Zaznaczenie zostanie podkreślone. Jest to jedyny rezultat wykonania tej czynności.

 1. Użyj oznaczeń Wyróżnienie, Przekreślenie i Podkreślenie. Użycie tych narzędzi daje taki sam rezultat, jak opisano powyżej — zmienia się tylko kolejność wykonywania czynności: najpierw kliknij przycisk, a następnie zaznacz żądany blok tekstu za pomocą specjalnego kursora.

 1. Dołącz pliki: kliknij przycisk, wybierz typ pliku, który ma zostać dołączony, a następnie kliknij miejsce na stronie dokumentu PDF.

  • Dołącz plik: przeglądaj w poszukiwaniu żądanego pliku i kliknij przycisk Otwórz. Pojawi się ikona wskazująca załącznik plikowy. Ustaw na niej kursor myszy, aby wyświetlić nazwę załączonego pliku. Kliknij dwukrotnie ikonę, aby otworzyć plik w odpowiednim programie.

PDF Converter attach file icon Efekty adnotacji

  • Dołącz dźwięk: przeglądaj w poszukiwaniu żądanego pliku wav i kliknij przycisk Otwórz. W razie potrzeby odtwórz plik przed dołączeniem. Następnie kliknij przycisk OK. Porada: kliknięcie czerwonego przycisku Nagraj pozwala utworzyć pusty plik wav, który można dołączyć przez kliknięcie przycisku OK.

PDF Converter attach sound icon Efekty adnotacji

 1. Narzędzia rysowania: Narzędzia Linia, Prostokąt, Ołówek, Owal, Wielokąt, Linia łamana i Chmurka pozwalają oznaczyć miejsce lub obszar. Działają one w
  zasadzie w ten sam sposób.

PDF Converter draw Efekty adnotacji

 

Kliknięcie oznaczenia prawym przyciskiem myszy umożliwia zmianę jego właściwości lub odpowiedzenie na sugerowaną zmianę. Odpowiedzi można wyświetlać w panelu Komentarze. Tam też można pracować z komentarzami.

Stemple można uznać za specjalne narzędzie do tworzenia adnotacji i oznaczeń, które zawiera całkowicie lub częściowo zablokowaną zawartość.

Należy pamiętać, że adnotacje służą wyłącznie do proponowania zmian. Aby wprowadzić niewielkie zmiany bezpośrednio w dokumencie PDF, należy użyć narzędzi Touchup. Do wprowadzania poważniejszych zmian służy narzędzie Konwertuj, umożliwiające przekonwertowanie pliku na format, który można edytować.

 

Przed dystrybucją dokumentu PDF można ustawić adnotacje jako jego część. Służy do tego polecenie spłaszczania dokumentu. W wyniku użycia tego polecenia wybrane elementy zostaną przekształcone z adnotacji na obiekty dokumentu. Zostaną one także usunięte z listy w panelu Komentarze.

 

Efekty adnotacji