Narzędzia dołączania plików

PDF Converter tb comment attach Narzędzia dołączania plików

1. Aby dołączyć plik jako komentarz

 1. Aby dodać załącznik jako komentarz, kliknij przycisk Dołącz plik na pasku narzędzi komentarza (stanowiącego część głównego paska narzędzi) lub wybierz kolejno pozycje Komentarze > Dołącz plik.

 2. Spowoduje to wyświetlenie kursora dołączania PDF Converter cursor attach Narzędzia dołączania plików. Otwórz odpowiednią stronę w dokumencie PDF i przejdź do miejsca, w którym chcesz dodać ikonę pliku załącznika, a następnie kliknij.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Właściwości załącznika plikowego wybierz między innymi właściwości wyświetlania, a następnie zamknij to okno.

 5. W dokumencie zostanie wyświetlony symbol PDF Converter symbol attach Narzędzia dołączania plików. Aby otworzyć załącznik, kliknij dwukrotnie ten symbol.

 6. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić otwieranie.

Ponadto można dołączać pliki, które nie są komentarzami ani adnotacjami. W tym celu należy użyć panelu Załączniki.

 

2. Aby dołączyć plik WAV jako komentarz

 1. Kliknij przycisk Dołącz dźwięk na pasku narzędzi komentarza lub wybierz kolejno pozycje Komentarze > Dołącz dźwięk.

 2. Spowoduje to wyświetlenie kursora dołączania PDF Converter cursor sound attach Narzędzia dołączania plików. Otwórz odpowiednią stronę w dokumencie PDF i przejdź do miejsca, w którym chcesz dodać ikonę pliku załącznika, a następnie kliknij.

 3.  W oknie dialogowym Dołączanie dźwięku

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik dźwiękowy i otwórz go. Kliknij przycisk PDF Converter button play Narzędzia dołączania plików Odtwórz, aby sprawdzić zawartość pliku.

  • Możesz też kliknąć przycisk PDF Converter button record Narzędzia dołączania plików  Nagraj, aby utworzyć własny plik dźwiękowy (na przykład nagrać swój głos), jeśli masz odpowiedni sprzęt i program (taki jak oprogramowanie DragonNaturallySpeakingTM firmy Nuance).

 1. W oknie dialogowym Właściwości załącznika dźwiękowego określ między innymi właściwości wyświetlania, a następnie zamknij to okno.

 2. W dokumencie zostanie wyświetlony symbol dźwięku PDF Converter symbol sound Narzędzia dołączania plików. Ikonę symbolu możesz zmienić w oknie dialogowym Właściwości załącznika dźwiękowego. Kliknij dwukrotnie ten symbol, aby uzyskać dostęp do ustawień. W celu odsłuchania dołączonego dźwięku kliknij symbol prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odtwórz.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić odtwarzanie.

Ponadto można dołączyć plik dźwiękowy, który nie jest komentarzem. W takim przypadku jest obsługiwany szeroki zakres typów plików, w tym format mp3. Takie pliki można dołączać za pomocą panelu Załączniki.

 

Uwaga

Pliki i dźwięki dołączone jako komentarze można usuwać za pomocą spłaszczania dokumentu. W takim przypadku załączniki dodane za pomocą panelu Załączniki nie zostaną usunięte, ponieważ nie są komentarzami ani adnotacjami. Wszystkie załączniki (nie tylko komentarze) można usuwać przy użyciu polecenia Sprawdź dokument.

 

 

 

Narzędzia dołączania plików