Objaśnienie

Aby dodać komentarze jako objaśnienia, należy kliknąć narzędzie PDF Converter button callout Objaśnienie Objaśnienie na pasku narzędzi Komentarz. Objaśnienie to pole tekstowe ze strzałką.

 

PDF Converter eng callout example Objaśnienie

 

Należy kliknąć miejsce na stronie, aby otworzyć pole tekstowe objaśnienia. Następnie należy wpisać tekst. W razie potrzeby pole tekstowe jest rozszerzane, dopasowując się do dłuższego tekstu. Aby podczas wpisywania tekstu zmodyfikować jego właściwości, należy zaznaczyć tekst, kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar pola tekstowego i wybrać z menu skrótów polecenie Właściwości. Można modyfikować właściwości tekstu dostępne na pokazanym niżej pasku narzędzi.

Po utworzeniu wszystkich potrzebnych objaśnień należy kliknąć narzędzie Rączka.

Aby zmienić właściwości tekstu we wcześniej utworzonym objaśnieniu, należy zaznaczyć je za pomocą narzędzia Rączka dostępnego na pasku narzędzi Standardowe lub narzędzia Objaśnienie na pasku narzędzi Komentarze, a następnie kliknąć je dwukrotnie w celu uzyskania dostępu do jego zawartości. Aby uzyskać dostęp do poniższego paska narzędzi, należy zaznaczyć tekst i kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Właściwości:
 

PDF Converter eng tb text box properties Objaśnienie

 

Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje określenie bieżących ustawień jako domyślnych. Wartości domyślne pól tekstowych i objaśnień można też określić, wybierając kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Komentarz.

Aby przenieść objaśnienie lub zmienić jego rozmiar, należy użyć narzędzia PDF Converter selectobject Objaśnienie Zaznacz obiekt na pasku narzędzi Standardowe lub narzędzia Rączka. Można przenieść cały obiekt lub tylko pole tekstowe bądź samą strzałkę.

Aby zmienić wygląd objaśnienia, należy kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Właściwości. Następnie można określić styl, grubość i kolor obramowania pola lub strzałki, kolor wypełnienia oraz wartość krycia pola tekstowego, a także styl grotu strzałki. Można też uzyskać dostęp do właściwości objaśnienia, takich jak autor, temat i historia. Aby uniknąć przypadkowej modyfikacji pola tekstowego, należy zaznaczyć pole tekstowe Chronione.

 

 

Objaśnienie