Stempel

Otwórz panel Stemple w organizatorze.

 

Umieszczanie stempla na dokumencie PDF

  • Kliknij dwukrotnie stempel w panelu Stemple.

    Możesz też kliknąć przycisk Opcje u góry panelu Stemple i wybrać w menu rozwijanym polecenie Wstaw.

  • Stempel pojawi się w oryginalnym rozmiarze. Przenieś go w żądane miejsce.

Umieszczanie stempla w określonym miejscu w pliku PDF

  • Wybierz stempel i przeciągnij go z panelu Stemple w żądane miejsce na stronie.

    Możesz też wybrać stempel i kliknąć żądane miejsce na stronie.

  • Stempel pojawi się w oryginalnym rozmiarze.

Umieszczanie stempla o rozmiarze niestandardowym w dowolnym miejscu w pliku PDF

Wybierz stempel w panelu Stemple. Zostanie wyświetlony kursor w postaci stempla PDF Converter cursor stamp Stempel. Za jego pomocą narysuj prostokąt o odpowiednim rozmiarze i w odpowiednim miejscu. Rozmiar stempla zostanie zmieniony, aby dopasować go do rozmiaru prostokąta.

 

Stemple utworzone na podstawie dowolnego obsługiwanego pliku obrazu można dodawać za pomocą przycisku Utwórz w panelu Stemple. Kolekcję stempli można podzielić na kategorie.

 

Ustawianie właściwości stempla

Kliknij narzędzie PDF Converter hand Stempel Rączka i kliknij prawym przyciskiem myszy stempel w oknie dokumentu, aby wyświetlić menu skrótów z następującymi poleceniami: Ustaw stan, Odpowiedz, Usuń, Właściwości i Ustaw wygląd jako właściwości domyślne. Polecenie Właściwości umożliwia zmianę autora, tematu lub poziomu krycia stempla oraz wyświetlenie historii poprawek. Wybranie pozycji Chronione pozwala zabezpieczyć stempel przed wprowadzaniem dalszych zmian.
 

Przenoszenie lub kopiowanie stempla albo zmienianie jego rozmiaru

Wybierz narzędzie PDF Converter hand Stempel Rączka lub narzędzie PDF Converter selectobject Stempel Zaznacz obiekt na pasku narzędzi Standardowe. Kliknij stempel, aby przeciągnąć go w nowe miejsce.  Aby go skopiować, podczas przeciągania trzymaj naciśnięty klawisz Ctrl. Aby zmienić rozmiar stempla, przeciągnij róg prostokąta wyznaczającego obszar stempla.

 

Edytowanie stempla

Wybierz narzędzie PDF Converter selectobject Stempel Zaznacz obiekt na pasku narzędzi Standardowe i kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie stempla. Polecenie Edytuj pozwala uzyskać dostęp do poleceń Wytnij, Kopiuj, Wklej oraz Usuń umożliwiających wykonanie tych działań na stemplu, a za pomocą polecenia Zaznacz wszystko można zaznaczyć wszystkie obiekty na stronie.

 

Wyrównywanie lub porządkowanie zestawu stempli

Użyj narzędzia PDF Converter selectobject Stempel Zaznacz obiekt. Aby zaznaczyć wiele stempli, klikaj je z naciśniętym klawiszem Ctrl. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu skrótów umożliwiającego wyrównanie, wyśrodkowanie lub rozłożenie stempli, a także ujednolicenie ich rozmiarów. Kliknięcie polecenia Właściwości pozwala jednocześnie zmienić właściwości wszystkich zaznaczonych stempli.

 

Uwaga

Stemple można przekształcać z adnotacji na obiekty dokumentów przy użyciu polecenia spłaszczania dokumentu lub usuwać za pomocą narzędzia Sprawdź dokument w przypadku wybrania kategorii Komentarze.

 

 

 

 

Stempel