Tworzenie adnotacji i oznaczeń w dokumentach

Dostępne są następujące adnotacje:

Zakładka: funkcja podobna do spisu treści. Po kliknięciu zakładki są wykonywane skojarzone z nią akcje, takie jak przejście do widoku strony.

Łącze: umożliwia definiowanie „aktywnego obszaru” na stronach. Po kliknięciu w takim aktywnym obszarze są wykonywane skojarzone z łączem akcje, takie jak otwarcie pliku.

Notatka: przypomina samoprzylepną karteczkę, którą można „przykleić” na stronie dokumentu.

Pole tekstowe: umożliwia wprowadzanie wyrażeń tekstowych bezpośrednio na stronach, przy użyciu wybranych ustawień czcionki, stylu, koloru i przezroczystości. Objaśnienia to specjalne pola tekstowe wskazujące miejsce, którego dotyczy utworzony komentarz.

Rysowanie: na stronach można umieszczać obiekty graficzne, a nawet stemple z wybranym kształtem, kolorem i innymi ustawieniami właściwości.

Oznaczenie: umożliwia wyróżnianie fragmentów tekstu na stronach przy użyciu wyróżnienia, przekreślenia lub podkreślenia. Ponadto pozwala wskazać proponowane dodatki, usunięcia lub zmiany w dokumencie.

Załącznik: umożliwia dołączanie plików, dźwięków i filmów do dokumentu.

Narzędzia komentarzy, takie jak Notatka, Pole tekstowe, Rysunek, Oznaczenie i Plik załącznika, mają wiele wspólnych właściwości.

W obszarze ustawień zabezpieczeń można zezwolić na komentowanie lub je uniemożliwić.

Po przejrzeniu komentarza należy z jego menu skrótów wybrać polecenie Ustaw stan, aby zmienić jego ustawienia Stan przeglądu i/lub Stan migracji. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Panel Komentarze.

Adnotacje są przechowywane w pliku PDF na innym poziomie niż rzeczywista zawartość dokumentu PDF. Dzięki temu jest możliwe wspólne komentowanie dokumentu. Dodatkowe informacje zawarto w temacie Drukowanie z komentarzami.

 

Uwaga

W celu dodania nowego tekstu można także użyć narzędzi Maszyna do pisania i Pole Maszyna do pisania. Informacje o różnicach między tymi narzędziami zawarto w temacie Pole tekstowe. Do wprowadzania mniejszych zmian edycyjnych w istniejącym tekście PDF służy narzędzie Touchup — tekst. Adnotacje można usuwać lub zmieniać na obiekty dokumentu za pomocą polecenia Spłaszcz. Można je także usuwać za pomocą narzędzia Sprawdź dokument.

 

Tworzenie adnotacji i oznaczeń w dokumentach