Notatka

Aby dodać notatkę, należy kliknąć narzędzie PDF Converter note Uwaga Notatka na pasku narzędzi Komentarze, kliknąć miejsce, w którym ma zostać umieszczona notatka, i wpisać komentarz. Imię i nazwisko autora zostaną automatycznie wstawione w podpisie notatki.

Aby odpowiadać na notatki, należy wyświetlić panel Komentarze. Następnie należy zaznaczyć notatkę, kliknąć przycisk Odpowiedz i wprowadzić tekst. Po otrzymaniu pliku z notatkami do przeglądu należy użyć przycisku Ustaw stan w celu zaakceptowania lub odrzucenia notatki itp. Szczegóły zawiera temat Panel Komentarze.

Jeśli notatki w dokumencie zostały wybrane do spłaszczenia, będzie wyświetlana ikona wskazująca lokalizację notatki, ale tekst notatki nie będzie dostępny. W przypadku wybrania kategorii Komentarze notatki można całkowicie usunąć za pomocą narzędzia Sprawdź dokument.

Uwaga