Drukowanie dokumentów

Należy wybrać istniejącą drukarkę fizyczną.

Program PDF Professional nie korzysta z rezydentnych czcionek drukarki, pamięci drukarki ani nawet z wersji sterowników drukarki. Jeśli można wyświetlić plik PDF na ekranie, powinno się udać bez problemu go wydrukować. Aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie, należy wybrać kolejno pozycje Plik > Drukuj lub kliknąć przycisk Drukuj na pasku narzędzi Plik.
 

Drukarka

Nazwa. Z listy rozwijanej należy wybrać drukarkę i opcjonalnie kliknąć przycisk Właściwości, aby wybrać opcje dla tej drukarki. Wyświetlone informacje obejmują typ drukarki i jej bieżący stan.

 

Drukowana zawartość: Można wydrukować dokument i komentarze, tylko dokument lub tylko pola formularzy.

 

Zakres wydruku

Zakres. Można określić zakres stron do wydrukowania: wszystkie strony, bieżącą stronę, bieżący widok lub zakres stron.

Podzestaw. W przypadku zakresu wielostronicowego można wybrać do drukowania wszystkie strony, strony nieparzyste lub strony parzyste.

Odwróć strony: Strony są drukowane w odwrotnej kolejności.
 

Podgląd

W obszarze podglądu jest przedstawiony rozmiar papieru i sposób drukowania na nim stron PDF.
 

Obsługa drukowania

Liczba kopii. Określa liczbę potrzebnych kopii.

Sortuj. W przypadku drukowania więcej niż jednej kopii są one porządkowane w osobnych dokumentach.

Powiększenie. Pozwala określić sposób skalowania stron PDF na papierze:

  • Brak. Strony nie są skalowane.

  • Dopasuj do papieru. Strony są skalowane w celu dopasowania ich do papieru, który jest obecnie w drukarce. W oknie dialogowym Właściwości drukarki można zwykle wybrać różne rozmiary papieru.

  • Zmniejsz duże strony. Duże strony są zmniejszane, aby zmieściły się na papierze.

  • Wybierz papier wg rozmiaru strony PDF. Umożliwia wybranie podajnika papieru zgodnie z rozmiarem strony (ta funkcja zależy od drukarki).

  • Rozdziel strony na wiele arkuszy. Za duże strony są drukowane na wielu arkuszach.

  • Wiele stron na arkuszu. Na jednym arkuszu jest drukowanych wiele stron. Można wybrać, ile stron ma być połączonych.

Obróć automatycznie i wyśrodkuj. Strona zostaje obrócona i wyśrodkowana zgodnie z rozmiarem i układem papieru.

Usuń marginesy. Dokument jest drukowany bez marginesów.
 

Dalsze opcje

Drukuj jako obraz. Tę opcję należy wybrać, jeśli strony PDF mają zostać zapisane jako obrazy (np. w celu przeniesienia ich na drukarkę w innej lokalizacji).

Drukuj do pliku. Tę opcję należy wybrać, jeśli strony PDF mają zostać zapisane w pliku. W oknie dialogowym Drukowanie do pliku należy podać nazwę pliku wyjściowego.

Drukowanie dokumentów