Menu skrótów obiektu 3-W

Podczas pracy z osadzonym obiektem 3-W są dostępne poniższe polecenia menu skrótów:

PDF Converter eng 3d right click menu Menu skrótów obiektu 3 W

 

Lista poleceń zmienia się w zależności od zawartości (tylko zawartość animowaną można odtwarzać i wstrzymywać). Inne polecenia, takie jak Rozwiń narzędzia 3-W i Zwiń narzędzia 3-W, są dynamiczne.

 

Menu skrótów obiektu 3-W