Osadzanie obiektów 3-W w plikach PDF

Aby dodać pliki 3-W do dokumentów PDF, należy użyć narzędzia 3-W.

  1. Kliknij przycisk PDF Converter button 3d Osadzanie obiektów 3 W w plikach PDF  na pasku narzędzi Zaawansowane.

  2. Zaznacz na stronie obszar, w którym chcesz wstawić obiekt 3-W.

  3. Przejdź do pliku u3d, który chcesz osadzić, i zaznacz go.

  4. Kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga

Program PDF Professional korzysta z plików 3-W w formacie u3d. Jest to uniwersalny format opisu zawartości pliku 3-W.

Jeśli dokument zawierający obiekty 3-W zostanie spłaszczony, staną się one prostymi dwuwymiarowymi obiektami dokumentu.

Osadzanie obiektów 3-W w plikach PDF