Pomiary obiektów 3-W

Aby zmierzyć odległość między wierzchołkami, krawędzie, kąty i kilka innych wymiarów 3-W, należy kliknąć przycisk PDF Converter button 3d measurement Pomiary obiektów 3 W Pomiar obiektu 3-W. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego z trzema kartami:
 

  • Widok: pozwala określić typ pomiaru: Linijka, Odległość, Promień, Kąt lub Automatycznie.

  • Oznaczenie: umożliwia dodanie tekstu oznaczenia do określonych zmierzonych wymiarów.

  • Ustawienia narzędzia: umożliwia ustawienie jednostek miary i przyciągania.

Do mierzenia obiektów i rysunków 2-W służą inne narzędzia.

Pomiary obiektów 3-W