Praca z osadzonymi obiektami 3-W

Aby pracować z osadzoną zawartością 3-W, należy ją aktywować. W tym celu należy wybrać narzędzie Rączka, a następnie kliknąć obiekt 3-W (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Aktywuj obiekt 3-W). Spowoduje to wyświetlenie narzędzi 3-W.

 

PDF Converter 3d tools numbered Praca z osadzonymi obiektami 3 W

 

Jest to domyślny układ narzędzi 3-W. Dostęp do większej liczby narzędzi można uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy osadzony obiekt 3-W i wybierając polecenie Rozwiń narzędzia 3-W. Kliknij łącze Rozwinięty pasek narzędzi 3-W, aby zapoznać się z informacjami na temat tych dodatkowych narzędzi.

 

Przyciski paska narzędzi (od lewej do prawej):

Wyświetlanie

1. Obracanie obiektu wokół osi.

2. Obracanie obiektu wokół punktu.

3. Panoramowanie obiektu w obrębie obszaru elementu 3-W.

4. Przejście: zmiana perspektywy i odległości patrzenia.

5. Powiększenie: powiększenie lub pomniejszenie widoku.

 

Pomiar

6. To narzędzie służy do mierzenia krawędzi i odległości między wierzchołkami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: Pomiary obiektów 3-W.

 

Drzewo modelu

7. To narzędzie umożliwia wyświetlenie hierarchii modelu 3-W. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: Drzewo modelu.

 

Ekran

8. Ten przycisk służy do przełączania z powrotem na widok domyślny.

9. Kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie widoku obiektu 3-W. Zapisane widoki można później wybierać, używając menu skrótów obiektu lub rozwiniętego paska narzędzi 3-W.

 

Animacja

10. Jeśli osadzony obiekt 3-W jest animowany, ten przycisk sterowania umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie animacji.

 

Tło

11. To narzędzie umożliwia wybranie koloru tła z palety.

Porada

Warto dowiedzieć się więcej na temat menu skrótów obiektu 3-W.

Praca z osadzonymi obiektami 3-W