Rozwinięty pasek narzędzi 3-W

Po rozwinięciu paska narzędzi Narzędzia 3-W są udostępnianie następujące opcje:

 

PDF Converter eng extended 3d tools numbered Rozwinięty pasek narzędzi 3 W

 

  1. Widoki: umożliwia wybranie zachowanego widoku z menu rozwijanego.

  2. Rzut ortogonalny/perspektywiczny: klikając ten przycisk, można przełączać się między widokiem 2-W i 3-W.

  3. Tryb renderowania: umożliwia wybranie typu renderowania ekranu 3-W.

  4. Dodatkowe oświetlenie: pozwala na dodanie oświetlenia do sekcji 3-W.

Rozwinięty pasek narzędzi 3-W