Drzewo modelu (panel nawigacyjny)

Aby wyświetlić strukturę obiektu 3-W i pracować z nią, należy kliknąć ikonę PDF Converter button model tree Używanie drzewa modelu Drzewo modelu na pasku narzędzi 3-W. Drzewo modelu jest wyświetlane w panelu nawigacyjnym i przedstawia hierarchię elementów (węzły, grupy, pojedyncze obiekty). Klikając prawym przyciskiem myszy element hierarchii, można uzyskać dostęp do poleceń wyświetlania i eksportowania.

Aby określić opcje wyświetlania, ustawienia kolorów i tryb renderowania albo wyeksportować całe drzewo do pliku XML, należy kliknąć przycisk Opcje PDF Converter button model tree options Używanie drzewa modelu  w górnej części panelu Drzewo modelu.

Pliki XML idealnie nadają się do dystrybucji danych, ponieważ są łatwe do przesyłania, a sposób ich wyświetlania można określać za pomocą arkuszy stylów.

 

Używanie drzewa modelu