Dodawanie dźwięków

Aby osadzić pliki dźwiękowe w pliku PDF

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter button sound Dodawanie dźwiękówDźwięk na pasku narzędzi Zaawansowane.

 2. Zaznacz obszar strony.

 3. Określ ustawienia zawartości. Są to między innymi:

  • Zgodność multimediów: wybierz poziom zgodności.

  • Lokalizacja: przeglądaj w poszukiwaniu pliku, który ma zostać dodany.

  • Typ zawartości: ustaw aplikację lub typ pliku dźwiękowego.

Zaznacz pole wyboru Osadź multimedia w dokumencie, aby zapisać dodany plik w pliku PDF.

 1. W razie potrzeby wybierz stronę tytułową dla zawartości dźwiękowej.

 2. Kliknij przycisk OK.

Użyj narzędzia Rączka, aby odtworzyć plik dźwiękowy i dodać bieżący plik PDF do listy zaufanych dokumentów.

Aby zmodyfikować czynności, wygląd i ustawienia dotyczące multimediów, kliknij ponownie narzędzie Dźwięk, kliknij prawym przyciskiem myszy osadzoną zawartość i wybierz żądane polecenie.

Jeśli plik dźwiękowy nie zostanie osadzony, nastąpi jego połączenie. W tej sytuacji do działania łącza wymagane jest, aby plik PDF oraz plik dźwiękowy pozostały w swoich lokalizacjach.

Istnieje także możliwość dołączenia dźwięku WAV jako komentarza.

Dodawanie dźwięków