Dodawanie filmów

Aby osadzić pliki filmowe w pliku PDF

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter button movie Dodawanie filmów Film na pasku narzędzi Zaawansowane.

 2. Zaznacz obszar strony.

 3. Określ ustawienia zawartości. Są to między innymi:

  • Zgodność multimediów: wybierz poziom zgodności.

  • Lokalizacja: wybierz typ pliku oraz plik, który ma zostać dodany.

  • Typ zawartości: ustaw aplikację lub typ wideo.

Zaznacz pole wyboru Osadź multimedia w dokumencie, aby zapisać dodany plik w pliku PDF.

Zaznacz pole wyboru Zachowaj oryginalny rozmiar, aby użyć oryginalnych wymiarów pliku wideo.

 1. W razie potrzeby wybierz stronę tytułową dla zawartości wideo.

 2. Kliknij przycisk OK.

Użyj narzędzia Rączka, aby odtworzyć plik filmowy i dodać bieżący plik PDF do listy zaufanych dokumentów.

Aby zmodyfikować czynności, wygląd i ustawienia dotyczące multimediów, kliknij ponownie narzędzie Film, kliknij prawym przyciskiem myszy osadzoną zawartość i wybierz żądane polecenie.

Jeśli plik filmowy nie zostanie osadzony, nastąpi jego połączenie. W tej sytuacji do działania łącza wymagane jest, aby plik PDF oraz plik filmowy pozostały w swoich lokalizacjach.

 

W oknie dialogowym Otwieranie otwórz listę rozwijaną Pliki typu, aby zobaczyć obsługiwane typy plików.

Do obsługiwanych typów plików należą między innymi pliki w formacie wbudowanego odtwarzacza systemu Windows®, pliki programu Windows Media Player, pliki w formatach programu Macromedia® Flash (spl, swf i swt) oraz pliki programu QuickTime.

 

Aby ustawić preferencje odtwarzacza filmów, wybierz kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Film. Wybierz preferowany odtwarzacz multimediów i opcje dostępności (napisy, plik dźwiękowy z dubbingiem, podpisy i opisy).

 

Aby w otrzymywanych plikach PDF można było odtwarzać filmy wideo w formacie Flash, na komputerze musi być zainstalowana odpowiednia wersja programu Adobe® Flash Player.

 

W programie PDF Converter Professional można odtwarzać multimedialną, graficzną i interakcyjną zawartość programu Silverlight osadzoną w plikach PDF. Ten program pozwala osadzać zawartość programu Silverlight w plikach PDF. W tym celu wystarczy wybrać odpowiedni plik (rozszerzenie xaf). Obie czynności można wykonywać pod warunkiem, że program Silverlight jest zainstalowany na komputerze.

 

Uwaga

Jeśli dokument zawierający osadzony film zostanie spłaszczony, film zostanie usunięty. Pozostanie tylko ikona filmu.

Dodawanie filmów