Nagłówki i stopki

Informacje tekstowe można dodawać, tak aby były wyświetlane u góry lub u dołu stron w co najmniej jednym dokumencie PDF. Tekst w obszarze u góry strony to nagłówek, a na dole — stopka. Tekst może być wyrównany do prawej lub lewej strony albo wyśrodkowany; użytkownik może zdefiniować czcionkę, rozmiar, styl i kolor tekstu. Zastosowanie zakresu stron umożliwia wykluczenie nagłówka lub stopki z określonych stron. Tekst może być zdefiniowany przez użytkownika lub zdefiniowany wstępnie (np. numer strony, data, autor, tytuł itd.).

Aby umieścić nagłówki i/lub stopki:

a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Dodaj, Aktualizuj lub Usuń nagłówek i stopkę:

  • Dodaj nagłówek i stopkę: w oknie dialogowym Dodawanie nagłówka lub stopki należy określić wygląd, zawartość oraz zakres stron dla nagłówków i/lub stopek. Należy wstawić makra, takie jak Data czy Numer strony, lub dane związane z danym dokumentem, takie jak Data utworzenia, Autor itd., aby wypełnić różne pola w nagłówkach i stopkach. Swoje kolejne działania należy śledzić w obszarze Podgląd, aby upewnić się, że na każdej stronie jest wystarczająco dużo wolnego miejsca na wstawienie nagłówka i/lub stopki. W razie potrzeby należy zmodyfikować ustawienia marginesów. W obszarze Schematy należy kliknąć przycisk Utwórz, aby zapisać bieżące ustawienia jako wzorzec, którego będzie można użyć ponownie. Następnie należy kliknąć przycisk OK, aby zastosować te ustawienia do bieżącego pliku PDF, lub pozycję Zastosuj do wielu, aby wybrać dalsze pliki PDF, w których mają zostać dodane nagłówki lub stopki.

  • Aktualizuj nagłówek i stopkę: tę opcję należy wybrać, aby program PDF Professional wstawił do różnych pól nagłówków lub stopek wartości aktualne w danej chwili (np. datę i godzinę) lub wartości po zmianach w dokumencie: wstawieniu, wyodrębnieniu, zastąpieniu stron itd. Bieżące ustawienia nagłówka i/lub stopki można zmodyfikować w oknie dialogowym Dodawanie nagłówka i stopki. Ustawienia należy zapisać pod nową nazwą, klikając przycisk Utwórz. Taka aktualizacja ma zastosowanie tylko do bieżącego dokumentu.

  • Usuń nagłówek i stopkę: po potwierdzeniu nagłówki i stopki są usuwane z dokumentu.

Uwagi

Jeśli ustawienia mają zostać zapisane w schemacie, którego będzie można ponownie użyć, przed kliknięciem przycisku OK lub pozycji Zastosuj do wielu należy kliknąć przycisk Utwórz.

Rozpoznanie nagłówków i stopek wygenerowanych przez inne aplikacje i zarządzanie nimi w programie PDF Professional może być niemożliwe.  

Nagłówki i stopki to obiekty typu tekstowego, więc mogą być używane w części lub całości jako atrybuty w operacjach takich jak Znajdowanie, Porównywanie, Dzielenie itd.

W programie PDF Professional Enterprise operacja Dodawanie nagłówka i stopki umożliwia również dodanie numerów Bates, jeśli zostały zapisane w schemacie. Po przejściu do tego okna dialogowego przy użyciu polecenia Numerowanie Bates numer Bates staje się domyślnym makrem. Nagłówki/stopki z numerami Bates można także zaktualizować zgodnie z powyższym opisem, ale nie można ich usunąć.

 

Nagłówki i stopki