Obsługa pakietów

Pakiet to pojedynczy plik PDF, który zawiera grupę innych plików PDF, co ułatwia dystrybucję. Pakiety mogą być składane przy użyciu Asystenta programu PDF Create lub w programie pocztowym poprzez wywołanie usług programu PDF Create.

 

Istniejące pliki PDF można zaimportować bezpośrednio do pakietu; pliki w formacie innym niż PDF są konwertowane do tego formatu podczas kompilowania pakietu.

 

Otwieranie, obsługa i rozpakowywanie pakietu PDF
 

Pakiety można otworzyć, edytować i rozpakować w większości najnowszych programów do wyświetlania lub edycji dokumentów PDF.

Podczas otwierania pakietu PDF w programie PDF Professional jest on wyświetlany w oknie Portfolio PDF i można go dalej przetwarzać jako portfolio. Szczegółowe informacje zawiera temat Portfolio PDF.

Po otwarciu strona tytułowa jest wyświetlana w oknie głównym, a po lewej stronie znajdują się miniatury każdego pliku zawartego w pakiecie. Aby zobaczyć zawartość pliku, należy kliknąć miniaturę dokumentu PDF. Pliki w formacie innym niż PDF są wyświetlane jako załączniki, ale jest dostępny przycisk umożliwiający otwarcie ich w programie skojarzonym z danym typem pliku. Aby rozpakować plik, należy kliknąć jego miniaturę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zapisz plik z portfolio. W przypadku plików w formacie innym niż PDF konieczne może być zdefiniowanie odpowiedniego programu umożliwiającego wyświetlenie dokumentu po otwarciu.

Narzędzia portfolio umożliwiają drukowanie i wyszukiwanie pojedynczych plików lub całego portfolio, a także wysyłanie bieżącego pliku pocztą e-mail. Po otwarciu pakietu panel Edycja portfolio nie jest wyświetlany. Aby go wyświetlić, należy kliknąć przycisk Opcje i wybrać polecenie Edytuj portfolio. Do dodawania plików lub folderów do portfolio należy używać przycisków znajdujących się u dołu po lewej stronie.

 

Uwagi

Po otwarciu dokumentu PDF wewnątrz pakietu można do niego dodawać załączniki — oryginalne typy plików są zachowywane i w takiej postaci pliki są dołączane do pakietu.  

W przypadku korzystania z programu PDF Converter Professional 4 i starszych programów do wyświetlania/edytowania plików PDF pliki w pakiecie są wskazywane jako załączniki.

Obsługa pakietów