Dodawanie tekstu za pomocą narzędzi Maszyna do pisania

Za pomocą narzędzia PDF Converter button typewriter Dodawanie tekstu za pomocą narzędzi Maszyna do pisania Maszyna do pisania lub narzędzia PDF Converter button typewriter box Dodawanie tekstu za pomocą narzędzi Maszyna do pisania Pole Maszyna do pisania dostępnego na pasku narzędzi Zaawansowane można dodać tekst w dowolnym miejscu na stronie dokumentu PDF. Narzędzie Maszyna do pisania umożliwia wpisywanie tekstu bezpośrednio w miejscu ustawienia kursora. Tekst umieszczony w polu przy użyciu narzędzia Pole Maszyna do pisania można przenosić. Po zapisaniu pliku PDF wprowadzone bloki tekstu stają się obiektami, które można zaznaczać — w przeciwieństwie do tekstu wpisanego jako adnotacje (np. za pomocą narzędzia Pole tekstowe).

 

Istnieje także możliwość wklejania tekstu w pozycji kursora narzędzia Maszyna do pisania lub w polu maszyny do pisania. Oznacza to, że bloki tekstu można kopiować ze zwykłych plików PDF oraz z plików PDF z możliwością przeszukiwania i wklejać je na innych stronach PDF w tych samych bądź innych dokumentach. Podczas wykonywania takich czynności pomocny jest widok Składanie dokumentu.

 

Podczas wpisywania lub wklejania tekstu przeprowadzane jest miejscowe sprawdzanie pisowni — pod warunkiem, że ta funkcja została włączona (Edycja > Preferencje > Pisownia). Nie można ręcznie przeprowadzić sprawdzania pisowni dla tekstu wprowadzonego przy użyciu narzędzia Maszyna do pisania.

 

Aby przenieść pole maszyny do pisania, należy kliknąć jedno z narzędzi Maszyna do pisania, a następnie kliknąć wewnątrz tego pola. Dwukrotne kliknięcie pozwala rozpocząć edycję tekstu. W ten sam sposób można przenieść tekst wpisany za pomocą narzędzia Maszyna do pisania.

 

Szczegółowe informacje o różnicach między blokami tekstu maszyny do pisania i blokami tekstu pola tekstowego zawarto w temacie Pole tekstowe.

Dodawanie tekstu za pomocą narzędzi Maszyna do pisania