Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt

To narzędzie jest przeznaczone do obsługi wstawionych klipartów, znaków wodnych i obrazów wstawionych z plików obrazów. Takie obrazy można wstawiać przez zdefiniowanie prostokąta za pomocą tego narzędzia i wybranie z menu skrótów polecenia Umieść obraz.

Za pomocą narzędzia PDF Converter touchupobject Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt Touchup — obiekt należy zaznaczyć obraz lub obiekt w dokumencie PDF i obrócić go lub przenieść do nowej lokalizacji. Narzędzie Touchup — obiekt służy do wprowadzania końcowych poprawek w obrazach i obiektach w dokumencie PDF. Do wprowadzania poważniejszych modyfikacji należy użyć aplikacji, w której utworzono dany plik, a następnie ponownie wygenerować plik PDF.

Ponadto można skorzystać z polecenia Edytuj obraz w menu skrótów obiektu. Umożliwia ono otwarcie i zmodyfikowanie obrazu w domyślnym edytorze obrazów. Po zapisaniu zmodyfikowany obiekt trafia z powrotem do pliku PDF. Aby zdefiniować preferowany edytor obrazów, należy wybrać kolejno pozycje Edycja > Preferencje > TouchUp.

 

Pola tekstowe są zaznaczane jako obiekty. Przy użyciu narzędzia Touchup — obiekt nie można zaznaczać pojedynczych znaków. Do edytowania znaków i słów należy użyć narzędzia Touchup — tekst.
 

Uwaga

Przy użyciu narzędzi Touchup nie można zaznaczać ani modyfikować komentarzy oraz stempli.

 

Aby edytować obiekt za pomocą narzędzia Touchup — obiekt

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter touchupobject Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt Touchup — obiekt na pasku narzędzi Standardowe lub wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Touchup >Touchup — obiekt.

 2. Zaznacz obraz lub obiekt, a następnie obróć go bądź przeciągnij do odpowiedniej lokalizacji.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu skrótów umożliwiające przerzucanie, obracanie co 45 stopni, ustawianie/usuwanie przezroczystości.

 4. Zgrupuj lub rozgrupuj obiekty w sposób opisany poniżej.

 5. Wybierz pozycję Właściwości, aby zmienić atrybuty obiektu.

 6. Jeśli opcja Wybierz grupę nadrzędną jest aktywna, to znaczy, że obiekt należy do grupy. Mimo to możesz go edytować oddzielnie.

Obiekt można także obracać w dowolnym stopniu przy użyciu jego uchwytu.

PDF Converter dog%20rotated Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt

Aby grupować obiekty

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter touchupobject Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt Touchup — obiekt na pasku narzędzi Standardowe lub wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Touchup >Touchup — obiekt.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij każdy obiekt, który chcesz zgrupować.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar zaznaczenia i wybierz polecenie Grupuj.

Uwagi

Nie można grupować obiektów (opcja Grupuj jest nieaktywna), jeśli dowolny spośród nich jest już w dowolnej grupie. W przypadku takich obiektów aktywna jest opcja Wybierz grupę nadrzędną.

Funkcja grupowania obiektów działa tylko po zaznaczeniu grupy. Aby później obsługiwać te obiekty jako grupę, należy zaznaczyć dowolny obiekt z grupy i z menu skrótów wybrać polecenie Wybierz grupę nadrzędną.

 

Aby rozgrupować obiekty

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter touchupobject Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt Touchup — obiekt na pasku narzędzi Standardowe lub wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Touchup >Touchup — obiekt.

 2. Wybierz pozycję Wybierz grupę nadrzędną, aby wyświetlić grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Rozgrupuj.

 3. Kliknij poza obszarem zaznaczenia, aby zastosować rozgrupowanie.

Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt