Edytowanie tekstu za pomocą narzędzia Touchup — tekst

Narzędzie PDF Converter touchuptext Edytowanie tekstu za pomocą narzędzia Touchup — tekst Touchup — tekst umożliwia wprowadzanie drobnych poprawek do tekstu w dokumencie PDF, takich jak modyfikowanie atrybutów, typu czcionki, rozmiaru i koloru wypełnienia. Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony przed edycją, narzędzie Touchup — tekst nie jest dostępne, o ile użytkownik nie uzyska zezwolenia od autora dokumentu. Zobacz Ustawienia identyfikatora cyfrowego.

Tekst i właściwości można zmieniać pod warunkiem, że odpowiednie czcionki są dostępne na danym komputerze lub osadzone w dokumencie. Zobacz temat Osadzanie czcionek.

Ograniczona edycja tekstu może obejmować nawet wiele wierszy tekstu.

Uwagi

Format PDF służy głównie do wymiany, rozpowszechniania i publikowania dokumentów, a nie do zaawansowanej edycji tekstu, więc nie należy wprowadzać rozległych poprawek.  

Edycja tekstu może się nie powieść w przypadku tekstu, w którym jest osadzony tylko podzestaw oryginalnej czcionki.

 

Narzędzie Touchup — tekst nie umożliwia edycji tekstu w polach formularzy.

Użycie narzędzia Touchup — tekst może zmienić układ dokumentu i sprawić, że dokument będzie mniej czytelny dla osób z wadami wzroku.

 

Aby edytować tekst za pomocą narzędzia Touchup — tekst

 1. Wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Touchup > Touchup — tekst lub kliknij narzędzie Touchup — tekst na pasku narzędzi Standardowe.

 2. Kliknij tekst, który chcesz edytować. Obszar tekstu zostanie otoczony ramką, w którym możesz przeprowadzić edycję.

 3. Wybierz kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć cały tekst w ramce, lub przeciągnij kursor w celu zaznaczenia znaków, spacji, wyrazów lub nawet kilku wierszy w ramce.

 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności, aby przeprowadzić edycję tekstu:

  • Wpisz nowy tekst, który ma zastąpić zaznaczony tekst.

  • Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu skrótów umożliwiające uzyskanie dostępu do właściwości w oknie dialogowym TouchUp — właściwości.

  • Wybierz kolejno pozycje Edycja > Usuń lub naciśnij klawisz Delete, aby usunąć tekst.

  • Wybierz kolejno pozycje Edycja > Kopiuj, aby skopiować zaznaczony tekst do schowka.

 1. Kliknij poza obszarem zaznaczenia, aby anulować zaznaczenie i zacząć od nowa.

Aby edytować dane tagów za pomocą narzędzia Touchup — tekst

Ta funkcja działa tylko w przypadku plików PDF zawierających tagi.

 1. Wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Touchup > Touchup — tekst lub kliknij narzędzie PDF Converter touchuptext Edytowanie tekstu za pomocą narzędzia Touchup — tekst Touchup — tekst na pasku narzędzi Standardowe.

 2. Kliknij tekst, który chcesz edytować. Obszar tekstu zostanie otoczony ramką, w którym możesz przeprowadzić edycję.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu skrótów i uzyskać dostęp do paneli Zawartość i Tag w oknie dialogowym TouchUp — właściwości.

 4. Zmodyfikuj dane tagów, takie jak tekst alternatywny i tekst rozszerzenia. Określ język, który ma być używany przez programy odczytujące zawartość ekranu.

Aby dodać nowy tekst w pustym obszarze na stronie dokumentu PDF, można użyć narzędzia Maszyna do pisania lub narzędzia Pole Maszyna do pisania. Tekst można także dodać w postaci adnotacji, korzystając z narzędzia Pole tekstowe.

 

Edytowanie tekstu za pomocą narzędzia Touchup — tekst