Operacje na miniaturach

Miniatury są wyświetlane w panelu Strony. Można je powiększać, zmniejszać i osadzać. Można także usuwać osadzone miniatury.
 

Zmniejszanie miniatur

 1. Otwórz plik PDF.

 2. Wyświetl panel Strony, korzystając z panelów nawigacyjnych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz z menu skrótów polecenie Zmniejsz miniatury stron.

  Możesz też kliknąć przycisk Opcje i wybrać polecenie Zmniejsz miniatury stron.

Powiększanie miniatur

 1. Otwórz plik PDF.

 2. Wyświetl panel Strony, korzystając z panelów nawigacyjnych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz z menu skrótów polecenie Powiększ miniatury stron.

  Możesz też kliknąć przycisk Opcje i wybrać polecenie Powiększ miniatury stron.

Aby osadzić miniatury

 1. Otwórz plik PDF.

 2. Wyświetl panel Strony, korzystając z panelów nawigacyjnych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz z menu skrótów polecenie Osadź wszystkie miniatury stron.

  Możesz też kliknąć przycisk Opcje i wybrać polecenie Osadź wszystkie miniatury stron.
   

 4. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym ostrzeżenia.

 5. Zapisz plik. Rozmiar pliku ulegnie zwiększeniu.

Aby usunąć osadzone miniatury

 1. Otwórz plik PDF.

 2. Wyświetl panel Strony, korzystając z panelów nawigacyjnych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz z menu skrótów polecenie Usuń osadzone miniatury stron.

  Możesz też kliknąć przycisk Opcje i wybrać polecenie Usuń osadzone miniatury stron.
   

 4. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym ostrzeżenia.

 5. Zapisz plik.

Uwaga

Miniatury są przydatne do wykonywania operacji na całych stronach. Alternatywą jest użycie widoku Składanie dokumentu, który dodatkowo umożliwia zaznaczanie obiektów i tekstu na stronach w celu przeniesienia lub skopiowania do innych stron, a nawet do innych dokumentów.

Operacje na miniaturach