Używanie skryptów JavaScript

Do plików PDF można dodawać niestandardowe akcje JavaScript.

Kliknij kolejno pozycje Dokument  > JavaScript i wybierz jedną z poniższych opcji:
 

Aby dodać akcje JavaScript do zdarzeń dokumentu PDF

 1. Wybierz pozycję Ustaw akcje dokumentu.

 2. Zaznacz zdarzenie dotyczące dokumentu w lewym oknie.

 3. Kliknij przycisk Edytuj.

 4. Wpisz skrypt JavaScript w oknie tekstowym Edytor skryptów JavaScript.

 5. Napraw wszelkie zgłoszone błędy składni, a następnie kliknij ponownie przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK.

Aby bezpośrednio edytować skrypt

 1. Wybierz pozycję Konsola JavaScript.

 2. Skompiluj skrypt.

Aby utworzyć skrypty niestandardowe

 1. Wybierz pozycję Skrypty JavaScript dokumentu.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. Nazwij skrypt w celu ułatwienia jego identyfikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Edytuj i skompiluj skrypt. Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć.

Jeśli skrypt jest prawidłowy i obsługiwany przez wersję pliku PDF, ustawione zdarzenie spowoduje wykonanie określonej akcji.

 

Przykład

Wysyłanie zapisanego pliku PDF w wiadomości e-mail:

 1. Wybierz pozycję Ukończono zapisywanie dokumentu w oknie dialogowym Ustawianie akcji dokumentu.

 2. Kliknij przycisk Edytuj.

 3. Wpisz następujący skrypt: this.mailDoc(true);

 4. Kliknij przycisk OK.

Po zapisaniu pliku PDF zostanie wyświetlona nowa pusta wiadomość e-mail z załączonym plikiem PDF.

Używanie skryptów JavaScript