Optymalizowanie pliku PDF

Proces optymalizowania pliku PDF umożliwia utworzenie kopii ze zmienionymi właściwościami, bardziej przydatnej do określonych celów. Pozwala on zrównoważyć rozmiar pliku i jakość wyświetlania.

Należy wybrać kolejno pozycje Narzędzia > Optymalizuj PDF w celu wyświetlenia okna dialogowego zawierającego opisane niżej panele.

 

Panel Ogólne

Najpierw należy określić poziom zgodności i wybrać jedną z opcji kompresji.
 

Optymalizuj PDF do szybkiego podglądu w Internecie: obiekty są ustawiane według priorytetu, aby najpierw był wyświetlany tekst, a dopiero później obrazy o dużych rozmiarach.

Użyj metody Flate: ta opcja umożliwia zakodowanie niezakodowanych strumieni i wybór metody Flate zamiast kodowania LZW. Dzięki niej można zmniejszyć rozmiar strumieni.

Usuń: ta opcja pozwala usunąć strukturę dokumentu przez wyeliminowanie informacji o tagach.

Pozycje Usuń > Prywatne dane z innych aplikacji / Osadzone miniatury / Wszystkie nieprawidłowe zakładki i łącza: te elementy czasami są bezużyteczne i nie wpływają na wygląd pliku PDF.

Opcje z obszaru “Odrzuć wszystkie”:

Komentarze: zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich komentarzy dodanych w dokumencie PDF. Komentarze to między innymi notatki, oznaczenia, narysowane obiekty, a także załączniki w postaci plików i załączniki dźwiękowe.

Akcje formularza, Akcje JavaScript: jeśli plik PDF zawiera funkcje interaktywne (np. przyciski umożliwiające wysłanie formularza do określonego miejsca docelowego), które nie są potrzebne, można je usunąć.

Zewnętrzne odsyłacze: jeśli plik PDF zawiera łącza do innych plików, które nie będą dostępne dla innych użytkowników, te łącza można wyeliminować.

Obrazy zastępcze: obraz w pliku PDF może mieć obrazy “zastępcze”, które są opcjonalne i które można usunąć. Na przykład obraz kolorowy może mieć obraz zastępczy w skali odcieni szarości, używany do drukowania zamiast obrazu kolorowego. Obraz zastępczy jest jedynie dodatkiem. Z pliku można korzystać bez tego obrazu.
 

Panel Obrazy

Te opcje służą do zmieniania rozdzielczości, metod kompresji i jakości obrazów kolorowych, czarno-białych i w skali odcieni szarości w pliku PDF. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, należy użyć formatu JPEG lub JPEG2000. Użycie formatu ZIP może spowodować większe rozmiary plików, jeśli oryginalny obraz został skompresowany w formacie JPEG.

Dla obrazów czarno-białych najlepsza jest kompresja JBIG2. Jeśli jakość obrazu jest mniej istotna, w celu zmniejszenia rozmiaru pliku należy zmniejszyć jego rozdzielczość.

Opcja Użyj warstw MRC dotyczy zeskanowanych stron. Po jej wybraniu obraz jest dzielony na trzy warstwy. Dla każdej warstwy kompresja jest osobno optymalizowana. Dzięki temu łączny rozmiar pliku jest mniejszy. Opcja Usuń pochylenie jest przydatna dla obrazów zeskanowanych pod kątem. Opcja Usuń szum pozwala wyeliminować linie cieni i punkty w zeskanowanych stronach.
 

Panel Czcionki

Usunięcie czcionki osadzonej pozwala zmniejszyć rozmiar pliku. Nowy plik PDF może jednak różnić się od oryginału. Jeśli na komputerze, na którym plik PDF jest wyświetlany, nie ma zainstalowanej wymaganej czcionki, musi ona zostać zastąpiona podobną lub prostszą czcionką.

 

Optymalizowanie pliku PDF