Wykonywanie pomiarów

Narzędzia pomiaru umożliwiają obliczanie długości i pola powierzchni w dokumencie PDF. Użytkownik może zmierzyć rzeczywiste wymiary na ekranie lub określić skalę, która będzie używana w przypadku rysunków skalowanych, takich jak projekty architektoniczne lub mapy.
 

Aby użyć narzędzi pomiaru

 • Wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Pomiary, a następnie wybierz narzędzie PDF Converter button measure distance Wykonywanie pomiarów Odległość, PDF Converter button measure perimeter Wykonywanie pomiarów Obwód lub PDF Converter button measure area Wykonywanie pomiarów Pole powierzchni. Zostanie wyświetlony kursor rysowania i okno dialogowe z ustawieniami dla wszystkich trzech narzędzi. Narzędzia pomiaru są także dostępne na pasku narzędzi Pomiar, jeśli jest wyświetlony.
   

 • Wybierz narzędzie Odległość, aby zmierzyć odległość między dwoma punktami. Najpierw wprowadź odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Narzędzie Odległość. Następnie kliknij punkt rozpoczęcia, narysuj linię do punktu końcowego i kliknij dwukrotnie, aby ukończyć pomiar.
   

 • Wybierz narzędzie Obwód, aby obliczyć obwód zamkniętego wielokąta. Wprowadź odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Narzędzie Obwód. Następnie narysuj linię, zwolnij przycisk myszy i naciśnij go ponownie, aby narysować połączoną linię. Narysuj co najmniej dwie połączone linie, a następnie kliknij dwukrotnie punkt końcowy przedostatniej linii, aby automatycznie zamknąć wielokąt.
   

 • Wybierz narzędzie Obwód, aby obliczyć łączną długość zestawu połączonych linii. Wprowadź odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Narzędzie Obwód. Następnie narysuj co najmniej dwie połączone linie i odczytaj długość obwodu w bieżącym położeniu obok linii albo w oknie dialogowym. Użyj menu skrótów, aby ukończyć pomiar otwartego kształtu, lub kliknij dwukrotnie w celu utworzenia zamkniętego wielokąta.
   

 • Wybierz narzędzie Pole powierzchni, aby obliczyć powierzchnię wielokąta. Wprowadź odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Narzędzie Pole powierzchni. Następnie narysuj co najmniej dwie połączone linie i kliknij dwukrotnie punkt końcowy przedostatniej linii, aby automatycznie zamknąć wielokąt. Odczytaj pole powierzchni w oknie dialogowym albo przez najechanie kursorem na ikonę pola powierzchni.

  Uwaga: Linie rysowanego wielokąta nie mogą się przecinać.
   

Uwagi

Aby zmienić właściwości istniejącego pomiaru, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną z jego linii.

W panelu Oznaczenie okna dialogowego można zdecydować, czy pomiary mają być wyświetlane tymczasowo, czy trwale.

Dostępne są także narzędzia do mierzenia obiektów 3-W.

 

 

Wykonywanie pomiarów