Porównywanie dokumentów PDF z dokumentami programu Word

Istnieje możliwość porównania dokumentu PDF z dokumentem programu Word. W typowym scenariuszu dokument PDF został utworzony z dokumentu programu Word, lecz później dokument programu Word został zmodyfikowany — teraz trzeba znaleźć różnice między dokumentami.

Plik PDF jest przekazywany do Asystenta programu PDF Converter do przekonwertowania na dokument programu Word. Porównanie tych dwóch dokumentów jest przeprowadzane w programie Word. Można przeprowadzić porównanie wizualne lub porównanie tekstowe z wynikiem wyświetlanym w pliku tymczasowym, który można w razie potrzeby zapisać.
 

Aby porównać dokumenty

  1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Porównaj dokumenty. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Porównywanie dokumentów.

  2. Zaakceptuj obecnie aktywny otwarty dokument PDF jako starszy dokument lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać nowszy dokument w oknie dialogowym Otwieranie. Z listy Wersja wybierz jedną z dostępnych wersji dokumentu.

  3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać żądany dokument programu Word w oknie dialogowym Otwieranie.

  4. Wybierz typ raportu dla wyniku porównania: Obok siebie lub Łączony (opisano je poniżej).

  5. Kliknij przycisk OK. Potwierdź konwersję z formatu PDF i kliknij przycisk Konwertuj wszystko w Asystencie programu PDF Converter. W programie Microsoft Word zostanie wyświetlona przeznaczona tylko do odczytu kopia oryginalnego pliku PDF z rozszerzeniem pdf.

  6. W razie potrzeby potwierdź konwersję z formatu RTF dla pliku programu Word.

Raport Obok siebie — umożliwia wizualne sprawdzanie różnic (jeśli takie występują) przez synchroniczne przewijanie obu dokumentów.

Raport łączony — zostaje utworzony skonsolidowany dokument tymczasowy w trybie Śledzenie zmian programu Word, w którym jest wyświetlona nowsza wersja dokumentu ze wskazanymi zmianami wizualnymi i tekstowymi. Zmiany w formatowaniu tekstu nie są traktowane jako różnice.

Uwagi

Można także określić dokument programu Word jako starszy dokument, a dokument PDF jako nowszy dokument.

W przypadku tego typu porównania ustawienia w środkowym obszarze okna dialogowego są niedostępne.

 

Porównywanie części dokumentów

Dokument PDF może zawierać więcej materiału niż dokument programu Word. Dokument PDF należy podzielić w celu wydzielenia tylko tej jego części, która ma zostać porównana.

 

Porównywanie atrybutów specjalnych

W przypadku porównania wizualnego określone atrybuty w dokumentach PDF, takie jak notatki, wyróżnienia, oznaczenia, znaki wodne czy podpisy, są traktowane jako zwykłe obiekty graficzne, które są uwzględniane w porównaniu.

W przypadku porównania tekstowego teksty w polach tekstowych, teksty nagłówków i stopek oraz teksty ostemplowane w dokumentach PDF są traktowane jako zwykły tekst, lecz teksty adnotacji nie są uwzględniane w porównaniu.

Uwaga

Można także porównać dwa dokumenty PDF.

Porównywanie dokumentów PDF z dokumentami programu Word