Porównywanie dokumentów PDF

Użytkownik może porównać dwa podobne dokumenty PDF (np. dwie wersje dokumentu), aby określić różnice między nimi lub sprawdzić, czy zostały wprowadzone zatwierdzone zmiany. Wynik porównania jest wyświetlany w pliku tymczasowym, który można w razie potrzeby zapisać.
 

Aby porównać dokumenty

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Porównaj dokumenty. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Porównywanie dokumentów.

 2. Zaakceptuj obecnie aktywny otwarty dokument jako starszy dokument lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Z listy Wersja wybierz jedną z dostępnych wersji dokumentu.

 3. Zaakceptuj otwarty dokument jako nowszy dokument lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Z listy Wersja wybierz jedną z dostępnych wersji dokumentu.

 4. Wybierz typ porównania: Wyświetl różnice wizualne i tekstowe (porównanie wizualne) lub Wyświetl różnice tekstowe (porównanie tekstowe).

 5. W przypadku wybrania typu porównania wizualnego wybierz kolor oznaczenia i typ analizy: Dokładna (wolniejsze porównanie z większą liczbą mniejszych obszarów), Zrównoważona lub Przegląd (szybsze porównanie z mniejszą liczbą większych obszarów). W przypadku porównania tekstowego można uwzględnić różnice formatowania, takie jak nazwa, rozmiar czy atrybuty czcionki.

 6. Wybierz typ raportu dla wyniku porównania: Obok siebie lub Łączony.

Raport Obok siebie — na początku jest wyświetlona strona podsumowania zawierająca typ porównania (wizualne lub tekstowe), nazwy starszego i nowszego dokumentu oraz komunikat z informacją, że oba dokumenty są identyczne, lub podsumowanie wyników porównania zawierające informacje podane poniżej.

W przypadku podsumowania tekstowego jest podana liczba wyrazów:

 • dodanych w nowszym dokumencie,

 • usuniętych ze starszego dokumentu,

 • znalezionych w obu dokumentach (dopasowanych),

 • różniących się tylko formatowaniem (jeśli tak zostało określone).

W przypadku porównania wizualnego jest podana:

 • liczba identycznych stron,

 • liczba różniących się stron,

 • liczba stron dodanych lub usuniętych (w przypadku dokumentów o różnej liczbie stron).

W przypadku dokumentów, które nie są identyczne, po stronie podsumowania są wyświetlone obok siebie strony obu dokumentów z oznaczeniami różnic (np. przekreśleniami dla usuniętych słów, podkreśleniami dla dodanych słów, ramkami dla dopasowanych słów czy chmurkami dla różniących się elementów graficznych). Na potrzeby porównania do krótszego dokumentu są dodawane puste strony w celu wyrównania liczby stron.

Raport łączony — zostaje utworzony skonsolidowany dokument, w którym jest wyświetlona nowsza wersja dokumentu. Komentarz w formie notatki samoprzylepnej na pierwszej stronie zawiera w zasadzie te same informacje, które opisano dla strony podsumowania raportu Obok siebie. Obszary, w których znaleziono różnice, są oznaczone. Aby wyświetlić starszą zawartość, należy najechać narzędziem Rączka na obszar oznaczenia.  

 

Porównywanie części dokumentów

Porównanie można też wykonać tylko dla określonych części dokumentów. Najpierw należy podzielić oba dokumenty za pomocą polecenia Podziel dokument, a następnie porównać wynikowe segmenty.

 

Porównywanie atrybutów specjalnych

W przypadku porównania wizualnego określone atrybuty, takie jak notatki, wyróżnienia, oznaczenia, znaki wodne czy podpisy, są traktowane jako zwykłe obiekty graficzne, które są uwzględniane w porównaniu.

W przypadku porównania tekstowego teksty w polach tekstowych, teksty nagłówków i stopek oraz teksty ostemplowane są traktowane jako zwykły tekst, lecz teksty adnotacji nie są uwzględniane w porównaniu.

Uwagi

Najlepszym formatem raportu do wyświetlania różnic tekstowych jest zwykle format Obok siebie, natomiast w przypadku dokumentów z dużą liczbą elementów wizualnych lepiej wybrać format Łączony.

Można także porównać dokument PDF z dokumentem programu Word.

Porównywanie dokumentów PDF