Składkowanie

Składkowanie to przygotowanie dokumentów PDF na potrzeby drukowania DTP. Dostęp do okna dialogowego Składkowanie można uzyskać z menu Plik. Znajdują się w nim trzy karty:

 • Układ: określa rozmieszczenie stron i układ na zadrukowywanych arkuszach, kolejność drukowania i metodę oprawiania.

 • Nośnik: określa rozmiar arkusza do drukowania, skalowanie i marginesy.

 • Opcje: umożliwia wybór linii cięcia, paserów (wyrównanie) i drukowania dwustronnego.

Ustawienia składkowania można zapisać, aby wykorzystać je ponownie w przyszłości.
 

Aby importować ustawienia składkowania z aktywnego dokumentu PDF

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Składkowanie lub kliknij przycisk PDF Converter imposition Składkowanie na pasku narzędzi Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Składkowanie.

 2. Kliknij przycisk Załaduj ustawienia, aby otworzyć listę rozwijaną Ładowanie ustawień.

 3. Wybierz plik Dane składkowania (.ini) i kliknij przycisk Otwórz.

 4. Użyj zaimportowanych ustawień lub edytuj je jako nowy plik Składkowanie.

Aby utworzyć nowy plik Składkowanie dla aktywnego dokumentu PDF

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Składkowanie lub kliknij przycisk PDF Converter imposition Składkowanie na pasku narzędzi Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Składkowanie.

 2. Wprowadź niezbędne ustawienia na kartach Układ, Nośnik i Opcje. Zobacz także temat Przykładowe układy.

 3. Kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wynikowy plik Składkowanie. W oknie dialogowym Składkowanie są przechowywane wszystkie ustawienia z poprzedniej sesji, więc można sprawdzić wynik i go poprawiać krok po kroku bez konieczności zapisywania pośrednich zestawów opcji.

Aby wrócić do ustawień poprzedniej sesji składkowania, kliknij przycisk Anuluj. Modyfikacje wprowadzone w trakcie bieżącej sesji zostaną utracone, a okno funkcji Składkowanie — zamknięte.
 

Pliki składkowania są generowane jako pliki tymczasowe o nazwie „Nowe składkowanie_#”, gdzie # to automatycznie rosnąca liczba całkowita resetowana do 0 po każdym uruchomieniu programu PDF Professional.
 

Aby wyeksportować ustawienia bieżącego składkowania

 1. W oknie dialogowym Składkowanie kliknij przycisk Zapisz ustawienia, aby otworzyć okno nawigacji Zapisywanie ustawień.

 2. Określ nazwę pliku i ścieżkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga

W pliku Składkowanie utworzonym na podstawie dokumentu PDF komentarze są ignorowane.

 

 

Składkowanie