Ustawienia nośnika składkowania

Aby określić rozmiar nośnika

  1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Składkowanie lub kliknij przycisk PDF Converter imposition Ustawienia nośnika składkowania na pasku narzędzi Zaawansowane.

  2. Kliknij kartę Nośnik.

  3. Użyj przycisku opcji Automatycznie ustaw rozmiar nośnika, aby wydrukować plik składkowania na nośniku najlepiej dopasowanym do rozmiaru strony, lub użyj przycisku opcji Dopasuj do rozmiaru nośnika, aby wydrukować plik na nośniku określonym przez siebie w poniższy sposób:

  • Wybierz nośnik standardowy (A0 do A4, B4, B5, Executive, Ledger, Legal, Letter, Ekran, Tabloid) lub nośnik niestandardowy (jeśli dotyczy). Nośniki niestandardowe można edytować i usuwać.

  • Kliknij przycisk Dodaj, aby określić i dodać nośnik niestandardowy. W oknie dialogowym Nośnik niestandardowy podaj nazwę i zdefiniuj jego szerokość i wysokość. Kliknij przycisk OK, aby dodać ten nośnik niestandardowy do listy Nośnik.

  1. Zaznacz pole wyboru Autoobracanie, aby zezwolić na obracanie stron w pliku składkowania, jeśli dzięki temu będą lepiej pasować do wybranego rozmiaru.

Aby umieścić zawartość strony na nośniku

  1. Na karcie Nośnik użyj przycisku opcji Dopasuj do rozmiaru nośnika, a następnie określ nośnik.

  2. W grupie Margines ustaw marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) nośnika (dopasuj krawędź strony do krawędzi arkusza nośnika) stosowane podczas drukowania.

  3. W grupie Skalowanie ustaw wartości pozycji Pionowe i Poziome dla zawartości strony.

  4. Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Skaluj duże strony, aby każda strona oryginalnego dokumentu PDF miała ten sam rozmiar na arkuszu nośnika. Jeśli strony oryginalnego dokumentu PDF mają różne rozmiary, podczas drukowania wszystkie zostaną dopasowane do rozmiaru pierwszej strony.

  

Ustawienia nośnika składkowania