Ustawienia opcji składkowania

Pasery pomagają drukarzom prawidłowo wyrównywać strony; linie cięcia pokazują, gdzie należy przyciąć strony.
 

Aby dodać znaczniki drukarskie

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Składkowanie lub kliknij przycisk PDF Converter imposition Ustawienia opcji składkowania na pasku narzędzi Zaawansowane.

 2. Kliknij kartę Opcje.

 3. Zaznacz pole wyboru Linie cięcia, aby dodać linie cięcia do pliku składkowania, a następnie zaznacz pole wyboru:

 • Znaczniki wewnętrzne: dodaj linie cięcia do pustej powierzchni obok grzbietu.

 • Styl  linii cięcia: wybierz pojedyncze lub podwójne.

 1. Zaznacz pole wyboru Pasery, aby dodać je do pliku, a następnie wybierz styl.

 2. Zaznacz pole wyboru Opis,  aby uwagi (takie jak Złożenie: 1, Arkusz: 1) zostały dodane na marginesie nośnika podczas druku.

Aby określić sekwencję drukowania dwustronnego

 1. Wybierz opcję:

  • Przekładaj kartki dokumentu: najpierw będzie zadrukowywana przednia strona nośnika, a następnie tylna, zanim drukarka przejdzie do następnego nośnika.

  • Najpierw strony przednie, potem tylne: najpierw zostaną zadrukowane przednie strony wszystkich nośników, a następnie ich tylne strony w tej samej kolejności.

  • Najpierw strony przednie, potem tylne odwrócone: najpierw zostaną zadrukowane przednie strony wszystkich nośników, a następnie ich tylne strony w odwrotnej kolejności.

 1. Zaznacz pole wyboru Przerzuć tylne strony arkuszy, aby obrócić nośnik o 180 stopni przed zadrukowaniem tylnych stron.

 

 

 

Ustawienia opcji składkowania