Ustawienia układu składkowania

Aby określić układ dla bieżącego dokumentu PDF

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Składkowanie lub kliknij przycisk PDF Converter imposition Ustawienia układu składkowania na pasku narzędzi Zaawansowane.

 2. Na karcie Układ wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Broszura (2 strony na arkuszu): dwie strony strona po stronie na arkuszu.

  • Broszura (4 strony na arkuszu): dwie strony strona po stronie i pod nimi kolejne dwie umieszczone na jednym arkuszu.

  • Broszura (8 stron na arkuszu): cztery strony strona po stronie i pod nimi kolejne cztery umieszczone na jednym arkuszu.

Uwaga: jeśli te style układu broszury zostaną wybrane, arkusz zawsze będzie zadrukowywany po obu stronach.

  • Stosy do cięcia: ta pozycja pozwala użytkownikom określić niestandardową liczbę stron na arkuszu i ich rozmieszczenie poprzez wybranie odpowiedniej liczby kolumn i wierszy. Ułóż zadrukowane arkusze jeden na drugim i przetnij je na różne stosy. Następnie ułóż te stosy na sobie od lewej do prawej i opraw je jako broszurę.

  • Sekwencyjnie: strony oryginalnego dokumentu PDF są rozmieszczane według numerów stron.

  • Powielanie wielokrotne: każda strona pliku PDF jest drukowana na osobnym arkuszu. Określ liczbę kopii, ustawiając wartości pól Kolumny i Wiersze.

Aby określić odstępy między łamami na potrzeby składkowania

 1. Wybierz jednostkę (punkty, cale lub milimetry) dla wszystkich odstępów między łamami.

 2. Ustaw wartości dla odstępów między łamami:

  • Pionowo: odstęp między sąsiednimi stronami.

  • Poziomo: odstęp między wierszami stron. Ta opcja jest wyłączona, jeśli wybrano pozycję Broszura (2 strony na arkuszu).

  • Nadlewka: odstęp między stronami drugą i trzecią, gdy jest wybrana pozycja Broszura (8 stron na arkuszu).

  • Wypychanie składek: dostosuj wewnętrzne nadlewki stron, aby zachować stały zewnętrzny margines, gdy broszura w oprawie zeszytowej będzie przycinana w celu przeciwdziałania wypychaniu składek. Wartość wypychania składek zależy od rozmiaru marginesów, liczby stron i grubości nośnika.

Aby określić oprawę broszury

 

Wybierz typ oprawy

 • Oprawa zeszytowa: zszywanie zadrukowanych nośników wzdłuż grzbietu podczas składania.

 • Oprawa bezszwowa: podziel nośniki na stosy, opraw każdy przy użyciu funkcji Oprawa zeszytowa, a następnie sklej stosy ze sobą, aby otrzymać broszurę. Określ liczbę stosów w polu Ark. na złożenie.

Aby określić kolejność drukowania

 1. Wybierz kolejność drukowania:

  • Druk arkuszami: drukuj na jednej stronie przy użyciu jednej płyty, a następnie odwróć nośnik i drukuj na drugiej stronie przy użyciu innej płyty oraz tego samego uchwytu i przeciwnej prowadnicy bocznej. Ta opcja ma zastosowanie do pozycji Broszura (4 strony na arkuszu) i Broszura (8 stron na arkuszu).

  • Druk z odwróceniem od lewej do prawej: drukuj na jednej stronie, następnie odwróć ją od lewej do prawej, aby zadrukować drugą stronę przy użyciu tej samej krawędzi nośnika co uchwyt lub krawędzi wiodącej oraz tego samego zestawu płyt dla obu stron. Ta opcja ma zastosowanie tylko do pozycji Broszura (8 stron na arkuszu).

  • Druk z odwróceniem od góry do dołu: drukuj na jednej stronie arkusza, a następnie odwróć ją od uchwytu do tyłu z zastosowaniem tej samej prowadnicy bocznej i płyty podczas drukowania drugiej strony. Ta opcja ma zastosowanie do pozycji Broszura (4 strony na arkuszu) i Broszura (8 stron na arkuszu).

 1. Jeśli zostanie wybrany układ inny niż broszury, można zaznaczyć/usunąć zaznaczenie pola Dwustronne, aby określać, czy tył nośnika ma być zadrukowywany.

Szczegółowe informacje zwiera temat Składkowanie — przykładowe układy.

 

 

 

Ustawienia układu składkowania