Aktualizowanie spisu treści

Zaktualizowanie spisu treści może być konieczne w przypadku dodania lub usunięcia zakładek w pliku PDF lub zmiany jego stronicowania.             

 

Aktualizowanie spisu treści

  • Na panelu Zakładki kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz z menu polecenie Aktualizuj spis treści. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że łącza do stron spisu treści staną się nieważne po aktualizacji. Aby kontynuować aktualizację, kliknij przycisk Tak.

Aktualizowanie spisu treści