Eksportowanie spisu treści

Aby wyeksportować spis treści

 1. Na panelu Zakładki kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz z menu polecenie Eksportuj spis treści.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia spisu treści, za pomocą którego można przejrzeć spis treści i zmienić jego wygląd. Następnie kliknij przycisk OK.
   

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako. Wybierz folder i wprowadź nazwę pliku.
   

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany sam spis treści jako plik PDF o określonej nazwie.

 

 

Eksportowanie spisu treści