Usuwanie spisu treści

Aby usunąć spis treści

 1. Na panelu Zakładki kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz z menu polecenie Usuń spis treści.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

  Wszystkie strony spisu treści zostaną usunięte z dokumentu PDF.

          lub

 1. Wybierz pozycję Strony w widoku Panele nawigacyjne, aby wyświetlić panel Strony.
   

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniatury spisu treści, a następnie kliknij opcję Usuń  albo

  zaznacz miniatury spisu treści i z menu Opcje wybierz polecenie Usuń.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuwanie stron. Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
   

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

 

Usuwanie spisu treści