Ulubione

Funkcja Ulubione zapewnia bezpośredni dostęp do często używanych plików PDF przechowywanych na komputerze lokalnym lub na serwerze sieciowym, do którego użytkownik ma dostęp. Użytkownik może dodawać pliki PDF do ulubionych, jak również zarządzać nimi po ich dodaniu.

Elementy menu Niedawno używane pliki oraz Historia w menu Plik mogą wyświetlać sugestie odnośnie plików PDF, które warto dodać do ulubionych.
 

Aby dodać plik do ulubionych

  1. Kliknij przycisk PDF Converter button favorites Ulubione Ulubione na pasku narzędzi Plik i z menu rozwijanego wybierz polecenie Dodaj do ulubionych lub wybierz kolejno pozycje Ulubione > Dodaj do ulubionych.

  2. W polu Lokalizacja/adres URL okna dialogowego Dodawanie do ulubionych będzie wyświetlana nazwa aktualnie aktywnego otwartego pliku PDF. Aby dodać inny plik, kliknij pozycję Przeglądaj i przejdź do wybranego pliku lub wpisz odpowiedni adres URL, jeśli plik znajduje się w witrynie internetowej. Pliki do ulubionych należy dodawać pojedynczo.

  3. Na liście Kolekcja wybierz kategorię dla pliku lub utwórz nową kategorię, klikając przycisk Nowa. Aby przygotować puste kolekcje, przed kliknięciem przycisku Nowa usuń zaznaczenie pola Lokalizacja/adres URL.

  4. Jeśli chcesz, wprowadź opis pliku PDF.

  5. Kliknij przycisk OK, aby dodać plik.

Podczas dodawania ulubionych w menu rozwijanym są wyświetlane wszystkie określone kolekcje i pliki. Aby otworzyć dowolny z tych elementów, należy go kliknąć.
 

Zarządzanie ulubionymi

  • Kliknij ikonę PDF Converter button favorites Ulubione Ulubione na pasku narzędzi Plik i z menu rozwijanego wybierz polecenie Zarządzaj ulubionymi lub wybierz kolejno pozycje Ulubione > Zarządzaj ulubionymi.

  • Po lewej stronie okna dialogowego Zarządzanie ulubionymi kliknij nazwę kolekcji, aby po prawej stronie wyświetlić jej pliki. Dodaj nową kolekcję, klikając przycisk Utwórz, lub usuń wybraną kolekcję, klikając przycisk Usuń. Aby dodać do kolekcji nowy plik PDF lub aby zmienić jej nazwę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Innym sposobem dodania pliku PDF do wybranej kolekcji jest kliknięcie przycisku Nowy.

  • Zaznacz plik PDF i wybierz pozycję Edytuj lub Usuń poniżej listy lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany plik, aby wyświetlić menu skrótów zawierające dodatkowe opcje, takie jak przenoszenie do innej kolekcji, wysyłanie w wiadomości e-mail lub pokazanie pliku w folderze źródłowym.

  • W obszarze informacyjnym na dole po prawej stronie można wyświetlić atrybuty zaznaczonego pliku PDF.

Ulubione