Właściwości dokumentu

W menu Dokument należy wybrać polecenie Właściwości dokumentu. Okno dialogowe Właściwości dokumentu zawiera sześć paneli: Opis, Zabezpieczenia, Widok początkowy, Niestandardowe, Czcionki i Odczytywanie.
 

Opis

W obszarze Opis znajdują się pola standardowe, takie jak Tytuł, Autor, Temat, Słowa kluczowe. Zawartość tych pól można modyfikować. Innych wartości, takich jak Aplikacja, Utworzono i Zmodyfikowano, nie można zmieniać.

W obszarze Zaawansowane można znaleźć następujące informacje: Program do tworzenia plików PDF, Wersja formatu PDF, Rozmiar pliku, Rozmiar strony, Lokalizacja i Liczba stron.
 

Zabezpieczenia

Szczegółowe informacje zawiera temat Właściwości zabezpieczeń.

 

Widok początkowy

Opcje widoku początkowego definiują sposób wyświetlania dokumentu po jego otwarciu. Ustawienia tych opcji są przechowywane w dokumencie i są uwzględniane przez wszystkie programy do wyświetlania plików PDF.

 

Niestandardowe

W dokumencie PDF można zawrzeć niestandardowe specyficzne dla aplikacji pary klucz-wartość właściwości dokumentu.

Dzięki temu inne aplikacje do zarządzania dokumentami będą mogły później pobrać te informacje w celu przetwarzania końcowego.

Można na przykład sprawić, że pole niestandardowe będzie można przeszukiwać, definiując je na liście pól niestandardowych przed utworzeniem indeksu.

 

Czcionki

Ten panel umożliwia obejrzenie wszystkich czcionek, do których odwołuje się dokument. W ten sposób można sprawdzić, czy niedostępne czcionki są przedstawione za pomocą zastępowania czcionek czy też czcionki są osadzone w dokumencie.

 

Odczytywanie

Opcje odczytywania można określać: należy wybrać kierunek tekstu od lewej do prawej lub od prawej do lewej oraz język odczytywania zawartości za pomocą listy rozwijanej Język.

Uwagi

Ten program umożliwia odczytywanie tekst w języku wybranym podczas instalacji. Jeśli na komputerze jest dostępna odpowiednia wersja oprogramowania Nuance® RealSpeak™  lub OmniPage, można wybrać dowolny dostępny w nich język i głos.

Jeśli którakolwiek właściwość zostanie zmodyfikowana, przed zamknięciem dokumentu zostanie wyświetlony monit o jego zapisanie.

 

Właściwości dokumentu