Polecenia wprowadzane z klawiatury — według akcji

Ten wykaz dotyczy programu PDF Converter Professional 7 i jest uporządkowany według akcji, przy czym kluczowy wyraz znajduje się na samym początku. System Pomocy zawiera także podobny wykaz, ale uporządkowany według klawiszy.

 

Kaskadowe rozmieszczenie okien (menu Okno)

Shift + Ctrl + J

Sprawdzenie pisowni w komentarzach (menu Edycja)

F7

Zamknięcie wszystkich okien (menu Okno)

Shift + Ctrl + W

Zamknięcie bieżącego dokumentu i programu przy ostatnim zamknięciu

Alt + F4

Zamknięcie bieżącego dokumentu, ale nie programu

Ctrl + F4

Zamknięcie dokumentu (menu Plik)

Ctrl + W

Skopiowanie zaznaczenia (menu Edycja)

Ctrl + C

Utworzenie nowej zakładki

Ctrl + B

Przycinanie stron — otworzenie okna dialogowego (menu Dokument)

Shift + Ctrl + C

Niestandardowy rozmiar strony — otworzenie okna dialogowego (menu Plik)

Ctrl + N

Wycięcie zaznaczenia (menu Edycja)

Ctrl + X

Usuwanie stron — otworzenie okna dialogowego (menu Dokument)

Shift + Ctrl + D

Usunięcie zaznaczenia wszystkich elementów (menu Edycja)

Shift + Ctrl + A

Właściwości dokumentu — okno dialogowe (menu Dokument)

Ctrl + D

Zamknięcie programu (menu Plik)

Ctrl + Q

Wyodrębnianie stron — otworzenie okna dialogowego (menu Dokument)

Shift + Ctrl + E

Znajdowanie — otworzenie okna dialogowego (menu Edycja)

Ctrl + F

Dopasowanie strony do wysokości okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 4

Dopasowanie strony do rozmiaru okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 0

Dopasowanie strony do szerokości okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 2

Dopasowanie widocznej zawartości do rozmiaru okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 3

Fokus na menu Plik — strzałki do innych menu

F10

Pełny ekran — włączenie/wyłączenie trybu (menu Widok)

Ctrl + L

Przejście do pierwszej strony

Ctrl + Home

Przejście do ostatniej strony

Ctrl + End

Przejście do następnej strony

Ctrl + Page Down

Przejście do następnego widoku

Alt + strzałka w prawo

Przejście do poprzedniej strony

Ctrl + Page Up

Przejście do poprzedniego widoku

Alt + strzałka w lewo

Pokazanie/ukrycie siatek (menu Widok)

Ctrl + U

System Pomocy — otworzenie na temacie wprowadzającym

F1

Pokazanie/ukrycie paska menu (menu Widok)

F9

Pokazanie/ukrycie pasków narzędzi (menu Widok)

F8

Konsola JavaScript — otworzenie (menu Dokument)

Ctrl + J

Jaws: anulowanie odczytywania

Escape

Jaws: odczytanie zawartości następnego tagu

Ctrl + strzałka w dół

Jaws: odczytanie zawartości poprzedniego tagu

Ctrl + strzałka w górę

Jaws: odczytanie pierwszego elementu zawartości w dokumencie

Home

Jaws: odczytanie pierwszego elementu zawartości na następnej stronie

Page Down

Jaws: odczytanie pierwszego elementu zawartości na poprzedniej stronie

Page Up

Jaws: odczytanie ostatniego elementu zawartości w dokumencie

End

Jaws: odczytanie następnego elementu zawartości w drzewie tagów

Strzałka w dół

Jaws: odczytanie następnego wyrazu

Strzałka w prawo

Jaws: odczytanie poprzedniego elementu zawartości w drzewie tagów

Strzałka w górę

Jaws: odczytanie poprzedniego wyrazu

Strzałka w lewo

Przeniesienie o pół strony w dół

Page Down

Przeniesienie o pół strony w górę

Page Up

Nowe strony — otworzenie okna dialogowego (menu Dokument)  

Shift + Ctrl + N

Otworzenie wykazu paneli nawigacyjnych i paneli organizatora

Ctrl + Tab

Otworzenie okna dialogowego umożliwiającego wstawianie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + I

Otworzenie okna dialogowego umożliwiającego zastępowanie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + P

Otwieranie pliku — okno dialogowe (menu Plik)

Ctrl + O

Otwieranie z programu SharePoint — okno dialogowe (menu Plik)

Ctrl + 5

Wklejenie zaznaczenia (menu Edycja)

Ctrl + V

PDF Converter — uruchomienie programu w celu odblokowania pliku (menu Narzędzia)

Ctrl + T

Preferencje — otworzenie okna dialogowego (menu Edycja)

Ctrl + K

Drukowanie — otworzenie okna dialogowego (menu Plik)

Ctrl + P

RealSpeak: wstrzymanie/wznowienie odczytywania na głos

Shift + Ctrl + V

RealSpeak: odczytanie bieżącej strony (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: odczytanie dokumentu do końca (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: odczytanie do pliku (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: zatrzymanie (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + T

Ponowne wykonanie akcji (menu Edycja)

Ctrl + Y

Zresetowanie pasków narzędzi (podmenu z menu Widok)

Ctrl + F8

Obracanie stron — otworzenie okna dialogowego

Shift + Ctrl + R

Pokazanie/ukrycie linijek (menu Widok)

Ctrl + R

Zapisanie jako (menu Plik)

Shift + Ctrl + S

Zapisanie dokumentu (menu Plik)

Ctrl + S

Zapisanie w programie SharePoint (menu Plik)

Shift + Ctrl + 5

Wyszukiwanie — otworzenie interfejsu (menu Edycja)

Shift + Ctrl + F

Zaznaczenie wszystkich elementów (menu Edycja)

Ctrl + A

Pokazanie strony w rzeczywistym rozmiarze (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 1

Przyciągnięcie do siatki (menu Widok)

Shift + Ctrl + U

Przełączanie między otwartymi dokumentami

Alt + F6

Rozmieszczenie wielu okien sąsiadująco w poziomie (menu Okno)

Shift + Ctrl + K

Rozmieszczenie wielu okien sąsiadująco w pionie (menu Okno)

Shift + Ctrl + L

Cofnięcie akcji (menu Edycja)

Ctrl + Z

Powiększenie (podmenu z menu Widok)

Ctrl + +

Pomniejszenie (podmenu z menu Widok)

Ctrl + –

Powiększanie do — otworzenie okna dialogowego (podmenu z menu Widok)

Ctrl + M

 

Polecenia wprowadzane z klawiatury — według akcji