Nawigowanie w dokumentach

Do nawigowania w dokumentach PDF służą następujące elementy:

 • panele nawigacyjne

 • hiperłącza

 • przyciski nawigacyjne na pasku Widok

Panele nawigacyjne

 • Aby wyświetlić rozdział lub sekcję, należy otworzyć panel Zakładki i kliknąć odpowiednią zakładkę. Kliknięcie znaku plus umożliwia rozwinięcie zakładki, natomiast kliknięcie znaku minus — jej zwinięcie.

 • Aby wyświetlić stronę, należy otworzyć panel stron i kliknąć miniaturę danej strony. Zmieniając rozmiar czerwonego prostokąta, można wyświetlać poszczególne części strony.

 • Aby przejść do danego miejsca w dokumencie, należy otworzyć panel Miejsca docelowe i kliknąć dwukrotnie miejsce docelowe.

Porada

W celu wyświetlenia pliku dołączonego do aktualnie otwartego dokumentu należy użyć panelu Załączniki. Po otwarciu panelu Załączniki wystarczy kliknąć dołączony plik, aby go wyświetlić.

Kliknięcie przycisku PDF Converter back Nawigowanie w dokumentach Poprzedni widok umożliwia przejście z powrotem do głównego dokumentu.

 

Łącza

Hiperłącza umożliwiają przechodzenie do innej lokalizacji w otwartym dokumencie.

Uwaga

Kliknięcie zakładki lub łącza może spowodować wykonanie akcji (np. otwarcie załącznika plikowego).

 

Przyciski nawigacyjne na pasku Widok

 
PDF Converter controls navigation Nawigowanie w dokumentach

Przeglądanie dokumentu

 • Użyj przycisków Poprzedni widok,  Poprzednia strona, Następna strona lub Następny widok na pasku Widok.

 • Użyj poleceń Idź do z menu Widok.

 • Użyj skrótów klawiaturowych.

Przechodzenie do określonej strony

 • Wpisz numer strony na pasku Widok i naciśnij klawisz Enter.

 • Wybierz kolejno pozycje Widok > Idź do > Strona, aby wyświetlić okno dialogowe Przechodzenie do. Wprowadź numer strony i kliknij przycisk OK.

 

Nawigowanie w dokumentach