Nawigowanie w folderach

Pliki znajdujące się w folderze, z którego został otwarty aktualnie aktywny plik, można przeglądać w następujący sposób:

  • Wybierając w menu głównym polecenie Plik > Poprzedni plik lub polecenie Plik > Następny plik.
  • Wybierając narzędzie Otwórz poprzedni plik lub Otwórz następny plik na pasku narzędzi Wyświetl folder.

Nowo otwarty plik zastąpi bieżący. Jeśli w bieżącym pliku będą niezapisane zmiany, zostanie wyświetlony monit o ich zapisanie. Zobacz też: Pasek narzędzi Wyświetl folder.

 

Nawigowanie w folderach