Obracanie widoku stron

Aby obrócić widok stron

  • Wybierz kolejno Widok > Obróć widok > Zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub kliknij przycisk Obróć widok zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pasku Widok, aby obrócić widok stron zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  • Wybierz kolejno pozycje Widok > Obróć widok > Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub kliknij przycisk Obróć w lewo na pasku Widok, aby obrócić widok stron przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Uwagi

Widok stron można zmieniać etapami o 90 stopni. Nie ma to wpływu na sam dokument — zmienia się tylko tryb wyświetlania.

Aby rzeczywiście obrócić obrazy stron etapami o 90 stopni, należy wybrać w panelu nawigacyjnym pozycję Strony, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Obróć i określić, które strony mają zostać obrócone. Zobacz Operacje na stronach.

Obiekty na stronie PDF można obracać etapami o 45 stopni przy użyciu menu skrótów. Można też wykonywać obrót dowolny za pomocą uchwytu obiektu. Obiekty są faktycznie obracane. Informacje zawarto w temacie Narzędzie Touchup — obiekt.

 

Obracanie widoku stron